În această secţiune

Licenţă Masterat

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


ADMITERE LICENŢĂ 2017/2018

- regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (anexă) al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul univ. 2017-2018

- regulamentul de admitere al Universitatii Babes-Bolyai pentru anul universitar 2017-2018

- ORDIN MENCS Nr. 6.102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii 2017-2018

- repartizarea cifrei de şcolarizare (nr.locuri) pentru admitere licenţă, 2017/2018

- taxa de admitere, taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2017-2018

- Anexa 3 - Eseu motivational - format standard

- acte necesare admiterii, taxa de înscriere şi alte informaţii utile

Arhivă