ARHIVA ANUNŢURILOR ANULUI UNIVERSITAR 2015/2016

Actele necesare înscrierii la examenul de licenţă resp. de disertaţie, sesiunea iunie resp. iulie 2016

Calendarul examenului de licenţă resp. de disertaţie, sesiunea iunie resp. iulie 2016

Notificare privind acordarea notelor la disciplina Elaborarea lucrării de licenţă

Notificare privind desfăşurarea Stagiului de cercetare documentare şi pregătirea Disertaţiei, nivel Master

Grafic al sesiunii de examene pt. anii terminali, anul univ. 2015/2016

Notificare privind sesiunea de lichidare din perioada 14-16 iunie 2016

Anunţuri referitoare la:
- completarea contractelor de studii anul univ. 2016/2017
- sesiunea de lichidare anul univ. 2015/2016
- taxe şcolarizare şi examene de restante anii I. şi II.
- taxe examene restante anii terminali, licenţă şi master

Structura anului universitar 2015/2016

În atenţia studenţilor din anul II., Marketing! În data de 15.04.2016, vineri, ora 18:00 sunteţi aşteptaţi pentru preluarea documentelor privind stagiul de practică (convenţia resp. programa analitică).
lect.univ.dr. Laura Olteanu

În atenţia studenţilor din anul II., Masterat! Informaţii privind stagiul resp. examenul de practică (vineri, 15.04.2016, ora 18:00, sala 130)

În atenţia studenţilor de la ID!
Evaluarea cadrelor didactice (AcademicInfo) pe sem.II. se va desfăşura în perioada: 23 mai - 05 iunie 2016 resp. 09 mai - 22 mai 2016 (anii terminali)

În atenţia studenţilor de la ZI!
Evaluarea cadrelor didactice (AcademicInfo) pe sem.II. se va desfăşura în perioada: 09 mai - 29 mai 2016 resp. 18 aprilie - 15 mai 2016 (anii terminali)

Anunţ referitor la depunerea dosarelor pentru bursa de ajutor social

Venitul minim net pentru Burse sociale resp. plafonul burse pe semestrul II. anul univ. 2015/2016

Decizie privind recunoaşterea disciplinelor de la prima specializare anul universitar 2015/2016

Anunţ cu privire la achitarea taxei de şcolarizare şi taxei pentru examenele restante

În atenţia studenţilor! Situaţia şcolară poate fi vizualizată prin intermediul aplicaţiei AcademicInfo

Discipline opţionale stabilite la nivelul Departamentului pentru anul universitar 2015/2016

Anunţ referitor la reînmatriculare în anul universitar 2015/2016

Programarea examenului de licenţă resp. disertaţie, sesiunea februarie 2016

Termenul de depunere a cererii pentru Elaborarea lucrării de licenţă este 15 decembrie 2015

Examenele stabilite iniţial pentru data de 21.01.2016 (joi) la disciplinele predate de Lect.univ.dr. Cristina Bălteanu se vor desfăşura în data de 20.01.2016 (miercuri).

În atenţia studenţilor din anii I, II, III! Evaluarea prestaţiei didactice în semestrul I. al anului universitar curent se va desfăşura astfel: pt. învăţământ cu frecvenţă: 07 decembrie 2015 - 10 ianuarie 2016, resp. pentru învăţământ la distanţă: 04 ianuarie 2016 - 17 ianuarie 2016.

Anunţ referitor la dosarele pentru acordarea burselor de ajutor social pe anul universitar 2015-2016 resp. la salariul minim pentru burse

DESCHIDEREA anului universitar 2015/2016 pentru învăţământ la distanţă va avea loc la data de 17.10.2015.

Lista candidaţi (Masterat) admişi - sesiunea de admitere septembrie 2015 (înainte de confirmare)

Lista candidaţi admişi (Licenta) pe programe ZI resp. ID - sesiunea de admitere septembrie 2015 (înainte de confirmare)

Lista candidaţi neadmişi (Licenta) din lipsa de optiuni - sesiunea de admitere septembrie 2015

- FESTIVITATEA DE DESCHIDERE a anului universitar 2015/2016 va avea loc la data de 30.09.2015, ora 11:00 în Aula Extensiei.

- lista candidaţi (Masterat) admişi - sesiunea de admitere iulie 2015 (înainte de confirmare)

- lista candidaţi admişi (Licenta) pe programe ZI resp. ID - sesiunea de admitere iulie 2015 (înainte de confirmare)

- programarea colocviilor de practică pentru studenţii de la Masterat, anul II. în anul univ.2014/2015