FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Consiliul Departamentului

Lector universitar dr. Mónika FOSZTÓ

Director departament
Birou 133, etajul I.
E-mail: monika.foszto@econ.ubbcluj.ro


Profesor universitar dr. Alexandru KRISTÁLY

Membru consiliu departament
Birou 126, etajul I.
E-mail: alexandru.kristaly@ubbcluj.ro
Lector universitar dr. Izabella KRÁJNIK
Membru consiliu departament
Birou 129, etajul I.
E-mail: izabella.krajnik@econ.ubbcluj.ro
Lector universitar dr. Tünde SZABÓ

Membru consiliu departament
Birou 126, etajul I.
E-mail: tunde.szabo@econ.ubbcluj.ro