FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Consiliul Departamentului

Lector universitar dr. Mónika FOSZTÓ

Director departament
Birou 133, etajul I.
E-mail: monika.foszto@econ.ubbcluj.ro


Lector universitar dr. Izabella KRÁJNIK

Membru consiliu departament
Birou 126, etajul I.
E-mail: izabella.krajnik@econ.ubbcluj.ro
Lector universitar dr. István RÁDULY

Membru consiliu departament
Birou 126, etajul I.
E-mail: istvan.raduly@econ.ubbcluj.ro
Asistent universitar dr. Laura BOGDÁN

Membru consiliu departament
Birou 126, etajul I.
E-mail: laura.bogdan@econ.ubbcluj.ro