FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Contracte

- completarea online a contractelor de studii pentru anul universitar curent se poate efectua prin intermediul aplicaţiei Academic Info (academicinfo.ubbcluj.ro/Info/); după listare, vă rugăm să le semnaţi şi să depuneţi la secretariatul departamentului

- completarea şi încărcarea online a contractelor anuale de studii şi lista disciplinelor opţionale organizate în anul universitar 2022-2023