FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Disertaţie
Examen masterat

Disertaţie, examen masterat în anul univeristar 2016/2017:

- termenul de depunere a cererii pentru Elaborarea lucrării de licenţă este 15 decembrie 2016

- regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor

- ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de disertaţie

- înscriere la examenul de disertaţie sesiunea iulie, an univ. 2016/2017

- actele necesare înscrierii la examenul de disertaţie, sesiunea iulie 2017

 

ARHIVĂ

- an universitar 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012