FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Disertaţie
Examen masterat

- regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor

- ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de disertaţie

- termenul de depunere a cererii pentru Elaborarea lucrării de licenţă este 15 decembrie 2017

- perioada de înscriere la examenul de disertaţie, sesiunea iulie 2018

- grafic examen de disertaţie, sesiunea iulie 2018

- actele necesare înscrierii la examenul de disertaţie, sesiunea iulie 2018

 

ARHIVĂ

- an universitar 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012