FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Disertaţie
Examen finalizare studii

- regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor

- alte informatii detailate despre finalizarea studiilor...

 

 

Arhivă

- an universitar 2020/2021,2019/2020, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016