FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


TAXE, CONT IBAN

- Hotărâri şi Regulamente, Taxe

Contul IBAN
Cod Fiscal - 4305849
Cont IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

La taxele de şcolarizare prin virament bancar sau mandate poştale se specifică la explicaţii: nume prenume student, specializarea, anul de studiu, UBB, FSEGA, Dep. Sf.Gheorghe, tipul taxei.

Taxele de şcolarizare se achită de către studenţi fie integral, fie în rate.

Penalizările pe zi de întârziere sunt de 0,04%.

Facilitatea de plată în rate operează astfel:
- până la confirmarea locului pentru studenţii anului I, respectiv până în data de 15 octombrie pentru studenţii din ceilalţi ani de studiu, cel puţin 25% din taxa anuală;
- până la 5 decembrie, cel puţin 50% din taxa anuală;
- până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală;
- până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată.