FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


BURSE

- regulament de acordare burse
- anunţ conturi IBAN pentru burse

Burse pe semestrul I., an universitar 2020/2021:

- informaţii pentru BURSE (anunţ, cerere, declaraţie, grafic, regulament, dosar etc.).
- termenul de depunere cererilor de BURSĂ este 16.10.2020.
- anunţ privind depunerea cererilor de BURSĂ şi a documentelor doveditoare în cazul burselor de ajutor social.
- cerere BURSA de performanţă sau merit
- tabel provizoriu cu studenţii potenţial beneficiari ai bursei de AJUTOR SOCIAL, de MERIT şi de PERFORMANŢĂ
- anunţ referitor depunere contestaţii la acordarea burselor, sem I, an univ 2020-2021, termen limită 28.10.2020
- în atenţia studenţilor bursieri

Arhivă ...