FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Contracte

- completarea online a contractelor de studii pentru anul universitar curent se poate efectua prin intermediul aplicaţiei Academic Info (academicinfo.ubbcluj.ro/Info/); după listare, vă rugăm să le semnaţi şi să depuneţi la secretariatul departamentului

- termene de transmitere a cererilor de întrerupere studii, mobilitate, prelungire studii, reluări studii sau reînmatriculare, vizând anul univ. 2021-2022.

- alegerea disciplinelor opţionale