FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


EXAMENUL DE LICENŢĂ

Examenul de licenţă în anul univeristar 2016/2017

- Regulament UBB de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor

- ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licenţă

- termenul de depunere a cererii pentru Elaborarea lucrării de licenţă este 15 decembrie 2016

- anunţ referitor la sesiune de lichidare 2017

- notificare sesiune lichidare 20-22 iunie 2017

- programarea examenelor in sesiunea de restante si lichidare, iunie 2017, (vers.4)

- graficul sesiunii examene pentru anii terminali, sem II, an univ 2016-2017

- perioada de înscriere la examenul de licenţă, sesiunea iulie 2017

- actele necesare înscrierii la examenul de licenţă, sesiunea iulie 2017

 

ARHIVĂ

Examenul de licenţă în anul univeristar 2015/2016

- Regulament UBB de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor

- ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licenţă

- grafic al sesiunii de examene pt. anii terminali, anul univ 2015/2016

- notificare privind sesiunea de lichidare din perioada 14-16 iunie 2016

- sesiune de lichidare anul univ. 2015/2016

- taxe examene restante anii terminali nivel licenţă şi master

- actele necesare înscrierii la examenul de licenţă, sesiunea iunie 2016

- calendarul examenului de licenţă, sesiunea iunie 2016

- notificare privind acordarea notelor la disciplina Elaborarea lucrării de licenţă

- graficul sesiunii de examene pt. anii terminali, anul univ. 2015/2016

- notificare privind sesiunea de lichidare din perioada 14-16 iunie 2016

 

Sesiunea februarie 2016:

- termenul de depunere a cererii pentru Elaborarea lucrării de licenţă este 15 decembrie 2015

Programarea probelor pentru specializarea Economia firmei:
- Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: ...
- Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: ....

Programarea probelor pentru specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor:
- Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: ...
- Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: ....

Arhivă examen licenţă:
- an universitar 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012