FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


EXAMENUL DE LICENŢĂ ARHIVĂ

Examenul de licenţă referitor la anul univeristar 2012/2013:

Informaţii importante pentru finalizare studiilor (examenul licenţă) în anul universitar 2011/2012:

- regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă

- ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licenţă

-în vederea susţinerii examenului de licenţă studenţii trebuie să depună la secretariat un dosar

- actele necesare înscrierii la examenul de licenţă

- Hotărâre cu privire la acceptarea examenului de limbă străină

- Decizie referitoare la numărul minim de puncte obţinute la examenul de competenţă lingvistică

Competenţă lingvistică (fără taxă) organizată de către DLMCA (Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri) va avea loc pe data de 21 iunie 2012, ora 14:00!

Programarea probelor pentru EF, linia română:
- proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 9 iulie 2012, ora 9:00.
- proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 11 iulie 2012, ora 9:00.

Programarea probelor pentru ECTS, linia română:
- proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 10 iulie 2012, ora 10:00.
- proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 10 iulie 2012, ora 14:00.

- perioada de înscriere la examenul de licenţă sesiunea februarie 2013 pentru toate specializările este 1 - 8 februarie 2013

- înscriere la examenul de competenţă lingvistică se face până la data de 21 ianuarie 2013

- răspuns referitor la examenul de finalizare a studiilor - sesiunea februarie 2013

Programarea probelor pentru linia română:
- evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (scris) pe data de 18 februarie 2013, ora 9:00.
- prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (susţinere) pe data de 19 februarie 2013, ora 11:00.