FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


EXAMENUL DE LICENŢĂ ARHIVĂ

Examenul de licenţă referitor la anul univeristar 2012/2013:

- notificare privind implementarea metodologiei de organizare a testului de competenţă lingvistică

Probele examenului de licenţă pentru specializările ECTS, EF pentru sesiunea iulie 2013:
- Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (1 iulie 2013 - numai pentru specializarea EF)
- Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (4 iulie 2013 - numai pentru specializarea EF).
- tematica şi bibliografia Probei 1. pentru specializarea ECTS resp. pentru EF

Colocviul la disciplina Elaborarea lucrării de licenţă se ţine pe data de:
- 14 iunie 2013, ora 13 cu lect.univ.dr. Laura Olteanu
- 15 iunie 2013, ora 10 cu lect.univ.dr. Fosztó Mónika

Înscriere la examenul de licenţă, sesiunea iunie 2013:
- înscrierile pentru toate specializările, se fac în perioada 11 iunie 2013 - 25 iunie 2013
- actele necesare înscrierii la examenul de licenţă
- în vederea susţinerii examenului de licenţă studenţii trebuie să depună la secretariat un dosar

Teme propuse pentru lucrare de licenţă pe anul universitar 2012/2013:
    - Conf.univ.dr. Kristály Alexandru
    - Conf.univ.dr. Élthes Zoltán
    - Lect.univ.dr. Olteanu Laura
    - Lect.univ.dr. Ráduly István
    - Lect.univ.dr. Fosztó Mónika
    - Lect.univ.dr. Kelemen Antónia
    - Asist.univ.drd. Bogdán Laura

Termenul de depunere la secretariat al titlului lucrării licenţă este 10 decembrie 2012!

La depunerea titlului se completează o cerere de elaborare a lucrării de licenţă.