FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


EXAMENUL DE LICENŢĂ.
Arhivă

- Regulament UBB de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor

- ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licenţă

- informatii despre finalizarea studiilor

- perioada de înscriere la examenul de licenţă, sesiunea iulie 2018

- grafic examen de licenţă, sesiunea iulie 2018

- actele necesare înscrierii la examenul de licenţă, sesiunea iulie 2018

- termenul de depunere a cererii pentru Elaborarea lucrării de licenţă este 15 decembrie 2017

Examenul de licenţă în anul univeristar 2016/2017

- anunţ referitor la sesiune de lichidare 2017

- notificare sesiune lichidare 20-22 iunie 2017

- programarea examenelor in sesiunea de restante si lichidare, iunie 2017, (vers.4)

- graficul sesiunii examene pentru anii terminali, sem II, an univ 2016-2017

- perioada de înscriere la examenul de licenţă, sesiunea iulie 2017

- actele necesare înscrierii la examenul de licenţă, sesiunea iulie 2017

Arhivă

- an universitar 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012