FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


ARHIVĂ
EXAMENUL DE LICENŢĂ

- Regulament UBB de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor

- ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licenţă

- informatii despre finalizarea studiilor

 

- Regulament de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor in sesiunea iunie-iulie 2020

- termenul depunerii Cererii de elaborare lucrare licenţă este 15 decembrie 2019

- calendarul desfăşurării examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă,sesiunea iulie 2020

- actele necesare înscrierii la examenul de licenţă, sesiunea iulie 2020

- aspecte importante privind înscrierea la examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2020 - Instrucţiuni pentru înscriere

 

- calendarul desfăşurării examenului de licenţă, sesiunea februarie 2020

 

- tematica şi bibliografia pentru proba 1 (proba scrisă) a examenului de licenţă pe specializarea Economia firmei (EF) pentru sesiunile iulie 2019 şi februarie 2020

- actele necesare înscrierii la examenul de licenţă, sesiunea iulie 2019

- calendarul înscrierii la examenul de licenţă, sesiunea iulie 2019

- Certificate şi atestate lingvistice acceptate la înscrierea la examenul de licenţă

- actele necesare înscrierii la examenul de licenţă, sesiunea februarie 2019

- grafic examen de licenţă, sesiunea februarie 2019

 

Arhivă an universitar 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012