FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


ORAR

Anul universitar 2022/2023, semestrul II. orar pentru:
- ECTS_anul I.
- ECTS_anul II.
- ECTS_anul III.

Anul universitar 2022/2023, semestrul I. orar pentru:
- ECTS_anul I.
- ECTS_anul II.
- ECTS_anul III.

 

- arhivă