FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


ORAR

Anul universitar 2017/2018:
- orar (vers.2) în semestrul II. pentru anul I., II. si III.
- orar (vers.2) în semestrul I. pentru anul I., II. si III.

 

- arhivă