FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


SESIUNEA DE EXAMENE

Programarea examenelor în anul universitar 2019/2020, semestrul II.:
- anul I. (vers.1)
- anul II. (vers.1)
- anul III. (vers.1)
- pentru anul I. şi anul II. sesiunea de restanţe (vers.1)
- pentru anii terminali sesiunea de restanţe şi de lichidare (vers.1)

Programarea examenelor în anul universitar 2019/2020, semestrul I.:
- anul I. (vers.2)
- anul II. (vers.1)
- anul III. (vers.1)

 

- arhivă an universitar 2018/2019, 2017/2018,2015/2016, 2014/2015, 2013/2014