FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


EXAMENUL LICENŢĂ

Examenul de licenţă în anul univeristar 2014/2015

- regulament examene finalizarea studiilor

- ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licenţă

Sesiunea iunie,iulie 2015:

- acte necesare înscrierii la examenul de licenţă

- calendarul examenului de licenţă (înscriere, proba scrisă, susţinere)

- tematica şi bibliografia pentru specializarea ECTS resp. pentru EF

Programarea probelor pentru specializarea Economia firmei:
- Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 1 iulie 2015, ora 9:00
- Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 2 iulie 2015, ora 9:00.

Programarea probelor pentru specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor:
- Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 1 iulie 2015, ora 9:00
- Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 2 iulie 2015, ora 9:00.

- tabel nominal cu absolvenţii care susţin lucrarea de licenţă (ECTS_ID)

 

Sesiunea februarie 2015:

- termenul de depunere a cererii pentru Elaborarea lucrării de licenţă este 15 decembrie 2014

- examenul de licenţă, sesiunea februarie 2015, este programat la data de 16 februarie 2015, ora 9:00

- înscriere la examenul de licenţă, sesiunea februarie 2015

- acte necesare înscrierii la examenul de licenţă, sesiunea februarie 2015

Arhivă:
- anul universitar 2013/2014
- anul universitar 2012/2013
- anul universitar 2011/2012