FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Rezultatele examenelor

Rezultatele examenelor pe semestrul II., anul universitar 2012/2013:

Asist.univ.dr. Bíró Boróka
- anul III., Transporturi şi expediţii internaţionale

Rezultatele examenelor pe semestrul I., anul universitar 2012/2013:

Lect.univ.dr. Kelemen Antonia Izabella
- anul I.,II.,III., Limba germană

Lect.univ.dr. Fosztó Mónika
- anul I., Economie europeană

- anul III., ECTS, Tehnica operaţiunilor de turism

Asist.univ.dr. Bíró Enikő
- anul I., Limba engleză