FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Tabel nominal

Anul universitar 2014/2015, semestrul I.:
- anul III.

Anul universitar 2013/2014, semestrul I.:
- anul II., ECTS
-
anul III., ECTS