FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Taxe, contul IBAN - ID

Taxe pe anul universitar 2018-2019:
- anunt privind numar cont deschis la trezorerie
- anunt privind plata taxelor de scolarizare si examane restane, sem. I. 2018-2019
- regulament taxe universitare 2018-2019
- regulament taxe scolarizare 2018-2019
- regulament taxe administrative 2018-2019
- Hotarare 447 - Regulamentul de taxe - 2018-2019

Contul IBAN
Cod Fiscal - 4305849
Cont IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ