ADMITERE LICENŢĂ

ADMITERE - 2020

SPECIALIZAREA: administraţie publică
DURATA STUDIILOR: 6 semestre (3 ani)
LIMBA DE PREDARE: română
NUMăR DE LOCURI: 5 bugetate, 80 cu taxă

CALENDARUL ADMITERII:
Sesiunea septembrie 2020

Inscrierea candidatilor se va face exclusiv ON-LINE 7-10 septembrie
Înscrierea candidaţilor: 7-10 septembrie
Rezultate iniţiale: 11 septembrie
Contestaţii, observaţii: 12-13 septembrie
Confirmarea ocupării locului: 12-13 septembrie
Redistribuirea locurilor ramase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmarii:
14 septembrie
Rezultate dupa redistribuiri: 14 septembrie
Confirmarea ocuparii locului dupa redistribuire si pentru candidatii din lista de asteptare:
15 septembrie
Rezultate finale: 16 septembrie

ACTE NECESARE:
Toate documentele vor fi incarcate in format pdf color, NU in alb negru sau alte nuante
Fişa de înscriere (se completează ON-LINE)
Scrisoare de motivaţie (poate fi descărcată AICI)
Certificat de naştere
Carte de identitate
Diploma de bacalaureat
Foaie matricolă din clasele liceale
Adeverinţă medicală de la medicul de familie
Declaratia de consimtamant de prelucrare a datelor cu caracter personal
Acte care dovedesc plata taxelor de admitere (ordin de plată sau mandat postal)
Acte ce dovedesc scutirile de la plata taxelor de procesare / înscriere (unde este cazul)
Diploma obtinuta in urma participarii la unul dintre concursurile organizate de departamentele FSPAC (daca e cazul)
Alte documente necesare admiterii care vor fi comunicate in timp util candidatilor

TAXE DE ADMITERE:

  În cazul în care concurentul se înscrie doar la specializarea Administraţie publică - Sfântu Gheorghe
 • taxa de procesare 30 lei
 • taxa de înscriere: 30 lei
  în total taxă de admitere 60 RON
  În cazul în care concurentul se înscrie la mai multe specializări
 • taxa de procesare 30 lei
 • taxa de înscriere: 170 lei
  în total taxă de admitere 200 RON

Angajaţii din sistemul de învăţământ acreditate şi copii acestora sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere.
Copii orfani de ambii părinţi şi copii proveniţi din centrele de plasament sunt scutiţi de la plata taxelor de admitere.

TAXĂ DE ŞCOLARIZARE (pentru cei admişi la locurile cu taxă): 2.700 RON / an
Achitată în patru transe egale (675 lei x 4)

PRECIZĂRI:

Criterii de admitere

Etapa I (eliminatorie):
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivaţie, notat cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecţiei/Respins. Doar candidaţii declaraţi ADMIŞI la etapa I a selecţiei, pe baza evaluării scrisorii de motivaţie, vor trece în etapa următoare de admitere;
Etapa a II-a:
Candidaţii care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizaţi pe locuri bugetate, pe locuri în regim cu taxă sau vor apărea pe lista de aşteptare sau pe cea de respinşi, în funcţie de media examenului de bacalaureat şi de opţiunile exprimate în fişa de înscriere.

În caz de medii egale la examenul de bacalaureat, departajarea se va face după următoarele criterii:

1. Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română - proba scrisă de la examenul de bacalaureat.
2. Pentru candidaţii care au studiat în limba maghiară sau germană ca şi limbă maternă (şi se înscriu la linia de studiu maghiară sau germană): nota obţinută la diciplina Limba şi literatura maternă.
3. Cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat - excepţie Limba şi literatura română/maternă.
4. A doua cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat - excepţie Limba şi literatura română/maternă.
5. Test de departajare; în situaţii excepţionale, dacă pe baza criteriilor de departajare mai sus menţionate nu s-a putut realiza departajarea.

 

DATE DE CONTACT

Adresa: RO 520050, Sfantu Gheorghe, str. Stadionului, nr. 14
Telefon: +40 267-315 270, +40 267-352 805
Email 1: secretariat.sfgh@fspac.ro
Email 2: horvath@fspac.ro
Pagina WEB: http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/fspacsfgh/
Facebook: https://www.facebook.com/FSPACSfGheorghe

 

Arhivă