ADMITERE LICENŢĂ

ADMITERE - 2019

SPECIALIZAREA: administraţie publică
DURATA STUDIILOR: 6 semestre (3 ani)
LIMBA DE PREDARE: română

CALENDARUL ADMITERII:
Program de lucru:
9.00-15.00 în zilele lucrătoare,
9.00-13.00 sâmbătă şi duminică

Sesiunea iulie 2019
Înscrierea candidaţilor: 16-20 iulie
Rezultate iniţiale: 22 iulie
Contestaţii, observaţii: 23-24 iulie
Confirmarea ocupării locului: 23-25 iulie
Rezultate finale: 31 iulie

ACTE NECESARE:
Fişa de înscriere (se completează la înscriere)
Scrisoare de motivaţie (poate fi descărcată AICI)
Certificat de naştere (copie legalizată)
Carte de identitate (original şi fotocopie)
Diploma de bacalaureat (original şi fotocopie)
Foaie matricolă din clasele liceale (original)
Adeverinţă medicală de la medicul de familie (original)
3 fotografii tip buletin (3x4 cm)
Acte care dovedesc plata taxelor de admitere (ordin de plată sau mandat postal)
Acte ce dovedesc scutirile de la plata taxelor de procesare / înscriere (unde este cazul)

TAXE DE ADMITERE:

Angajaţii din sistemul de învăţământ acreditate şi copii acestora sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere.
Copii orfani de ambii părinţi şi copii proveniţi din centrele de plasament sunt scutiţi de la plata taxelor de admitere.

TAXĂ DE ŞCOLARIZARE (pentru cei admişi la locurile cu taxă): 2.700 RON / an
Achitată în patru transe egale

PRECIZĂRI:

Criterii de admitere

Etapa I (eliminatorie):
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivaţie care se depune la înscriere, notat cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecţiei/Respins. Doar candidaţii declaraţi ADMIŞI la etapa I a selecţiei, pe baza evaluării scrisorii de motivaţie, vor trece în etapa următoare de admitere;
Etapa a II-a:
Candidaţii care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizaţi pe locuri bugetate, pe locuri în regim cu taxă sau vor apărea pe lista de aşteptare sau pe cea de respinşi, în funcţie de media examenului de bacalaureat şi de opţiunile exprimate în fişa de înscriere.

În caz de medii egale la examenul de bacalaureat, departajarea se va face după următoarele criterii:

1. Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română - proba scrisă de la examenul de bacalaureat.
2. Pentru candidaţii care au studiat în limba maghiară sau germană ca şi limbă maternă (şi se înscriu la linia de studiu maghiară sau germană): nota obţinută la diciplina Limba şi literatura maternă.
3. Cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat - excepţie Limba şi literatura română/maternă.
4. A doua cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat - excepţie Limba şi literatura română/maternă.
5. Test de departajare; în situaţii excepţionale, dacă pe baza criteriilor de departajare mai sus menţionate nu s-a putut realiza departajarea.

 

Arhivă