Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem egyik legmodernebb és legdinamikusabb kara. A környezeti problémák terén az érdeklödő fiataloknak lehetőséget nyújt mindhárom képzési szinten - alapképzés, mesterképzés és doktori képzés - arra, hogy a legkeresetebb szakok elvégzésével sokat tegyenek egy tisztább és vonzóbb környezetért.

Az okatási kínálatunk, úgy az alaptantárgyak, mint a szaktantárgyak terén magas és kiváló ismeretszerzést biztosít, amely lehetővé teszi, hogy minden szak hallgatói sajátos képzésben részesüljenek.

A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar 2002-ben alakult meg, mint a Babeş-Bolyai Tudományegyetem különálló kara, egybeolvasztva a más karokon (Földrajz, Biológia-Geológia, Fizika, Kémia) működő környezettudománnyal kapcsolatos szakokat. A tanárok nagy része az előbb emlitett karokról származnak, de természetesen új tagokkal is bővült a tanári kar. Mindnyájunknak az a célunk, hogy szinvonalas, multidiszciplináris információbagázzsal távozzanak a hallgatóink és a legkiválóbb környezettudósokat, ill. környezetmérnököket bocsássunk a munkapiacra.

 

Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozat
Környezettudomány szak

Szakunk küldetése, hogy részünk legyen a jövőben is élhető környezet megteremtésében és megtartásában.

Fő küldetésünk, hogy hallgatóinkból kreatív, felkészült és tudományos ismereteket hasznosítani képes szakembereket képezzünk, akik sikeresen megállják helyüket a műszaki és gazdasági gyakorlatban vagy a kutatás-fejlesztésben, és magukat tovább képezve lépést tudnak tartani a szakma fejlődésével.