Departamentul pentru pregatirea personalului didactic

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este o structură universitară cu tradiţie în asigurarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.

În conformitate cu prevederile legislative din România, DPPD este singura structura de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice. Detalii...

Anunţuri

Pe data de 18 ianuarie 2014 (sâmbătă), ora 8 se va ţine examen la disciplina Instruire pe calculator (Modulul pedagogic).

În data de 30 noiembrie 2013 (sâmbătă) se va ţine cursul la disciplina Modulul pedagogic.