Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Prin absolvirea în regim Bologna (4 ani) a specializării "Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice" (ISBE), ce funcţionează din 2007, cu durata studiilor de licenţă: 4 ani (8 semestre) şi 240 credite de studiu transferabile, conform Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile (ECTS) se acordă o diplomă ce atestă că după finalizarea studiilor universitare de licenţă, titularul acesteia va fi dobândit cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate în domeniul de specializare ingineria mediului, precum şi abilităţi cognitive şi deprinderi specifice profesiei de inginer în domeniul ingineria mediului, cu specializarea "Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice".

Aceasta diploma asigura şi posibilitatea continuarii studiilor master cu o durata de 4 semestre (2 ani).

Misiunea acestei profesii este de a asigura şi în viitor un mediu înconjurator viabil, nepoluat, cât şi conservarea în permanenţa a acestuia. Detalii..