KöZIGAZGATÁS. SEPSISZENTGYÖRGY


Oktatók

ANTALKA Ágota, Ph.D.

Családnév: ANTALKA
Keresztnév: Ágota
Szakterület:Pszichológia és Neveléstudományok 
Egyetem: UBB
Munkahely:Sepsziszentgyörgyi Speciális Iskola
Beosztás: adjunktus, társult oktató 
E-mail: antalkaagota@yahoo.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Pszichopedagógus, a BBTE Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudományi Karának Sepsiszentgyörgyre kihelyezett tagozatának társult oktatója. Egyetemi tanulmányait a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok szakán végezte (Kolozsvár, 2004).  Doktori disszertációjának (ELTE, Budapest, 2016) téméja a  szakmai kiégés (burnout).  Az egyetemi oktatásban 2004 óta vesz részt. Több szakmai és tudományos társaság tagja. Kutatási területe a pszichológia és a neveléstudományok.

BARTALIS Ildikó, Ph.D.

Családnév: BARTALIS
Keresztnév: Ildikó
Szakterület: kémia
Egyetem: Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi
Munkahely:UBB
Beosztás: adjunktus, társult oktató 
E-mail: kimildi59@gmail.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Bartalis  Ildikó,  kémikus,  társult  oktató  a  Babes  Bolyai  Tudományegyetem,Környezettudományi-  és  Környezetmérnöki  Kar,  Sepsiszentgyörgy-i  Kihelyezett  tagozatán, Doktor (2012), az egyetemi oktatásban 2005 óta vesz részt. Alapító tagja és elnöke a Zöld KlubEgyesületnek,  számos  szaktanulmány  szerzője.   Kutatási  területe  a  környezetvédelem,kémia.2014- Magyar Tudományos Akadémia – külső köztestületi tagja.

BOTOS Attila, Ph.D.

Családnév: BOTOS
Keresztnév: Attila
Szakterület: közgazdaság
Egyetem: SZITE
Munkahely: UBB FSPAC Extensia universitară Sf. Gheorghe
Beosztás: egyetemi tanársegéd
E-mail: botosattila72@yahoo.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Botos Attila a Közgazdaság Tudomány Doktora (2005). A következő tantárgyakat oktatja, Politikai Gazdaságtan, Közpénzügyek, Pénzügyi menedzsment és állami Intézmények Könyvitele. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar végzőse (1996), majd felvételt nyert a Gazdaság és Szervezet Doktori Iskolába, doktori disszertáciöját közgazdaságtanböl 2005-ben védi meg. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Kutatási ösztöndijban részesült a Szent István Egyetemen Gödöllőn(1996-2000). Jelenleg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozat, Menedzsment és Közigazgatási Tanszék tanára. Kutatási területe: regionális gazdaságtan.


CSÁK László, Ph.D.

Családnév: CSÁK
Keresztnév: László
Szakterület:politológia, közgazdaság
Egyetem
:
Munkahely: UBB
Beosztás:adjunktus, társult oktató
E-mail: laszlo.csak@gmail.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Csák László a közgazdaságtudomány doktora a regionális politika és gazdaságtan területén, továbbá posztgraduális diplomával rendelkezik a megújuló energia és az energia menedzsment témakörében. A Regional Studies Association tagja 2009-től, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja. Magyarországi születésu, de 2004-től Csíkszeredában él. Társult egyetemi oktató a Babes-Bolyai Tudományegyetemen.

CSŐSZ Csongor, Ph.D.

Családnév: CSŐSZ
Keresztnév: Csongor
Szakterület: közgazdaság
Egyetem: UBB
Munkahely: Adó- és Pénzügyi Hivatal
Beosztás: társultoktató
E-mail: csongorcsosz@yahoo.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Csősz Csongor a Közgazdaságtudomány Doktora, számvitel szakterületen (2014). A következő tantárgyakat oktatja:Politikai Gazdaságtan, Közpénzügyek, Pénzügyi menedzsment és állami Intézmények Könyvitele. Az Üzletigazgatási Kar végzőse (2007), majd felvételt nyert a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Doktori Iskolájába, doktori disszertácóját számvitelből 2014-ben védi meg, amelynek a témája a tárgyi eszközök értékelés és újraértékelése a romániai és magyarországi gazdasági vállalatoknál. Jelenleg a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozat, Menedzsment és Közigazgatási Tanszék társult oktatója.Kutatási területe: számvitel.


CZIPRIÁN K. Loránd, Ph.D.

Családnév: CZIPRIÁN-KOVÁCS
Keresztnév: Loránd
Szakterület: politikatudományok
Egyetem: UBB
Munkahely: UBB / FSPAC Extensia universitara Sf. Gheorghe
Beosztás: egyetemi docens
E-mail: fspac.ap.kv@gmail.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Cziprián K. Loránd, egyetemi docens, a Kihelyezett Tagozat tanulmányi igazgatója (1998-2012, 2014-) egyéb tantárgyak mellett, Közszolgálati menedzsment és az összehasonlító közigazgatási rendszerek előadója. Politika- és közigazgatás-tudományok szak végzose (1996), majd doktori disszertációját politikai filozófiából 2005-ben védi meg. A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja. Több szakmai továbbképzésen vet részt: a prágai Károly Egyetem (1996), New York State University at Albany (2000), a Budapesti Corvinus Tudományegyetem (2001, 2002) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2002).


DESZKE Klára-Dalma, Drd.

Családnév: DESZKE
Keresztnév: Klára-Dalma
Szakterület:  Közgazdaság- és Gazdálkodástudomány
Egyetem
: BBTE/UTB
Munkahely: Alutus Régió Egyesület
Beosztás:adjunktus,társult oktató
E-mail
: polgarklaradalma@yahoo.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Deszke Klára-Dalma a Politikai gazdaságtan és Közösségfejlesztés tantárgyak oktatója, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás-, és Kommunikációtudományi Kar, Közigazgatási TanszékSepsiszentgyörgyre kihelyezett tagozatán.

GYÖNÖS Erika, Ph.D.

Családnév: GYÖNÖS
Keresztnév: Erika
Szakterület: közgazdaságtan
Egyetem: Universitatea Transilvania Brasov
Munkahely: Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola
Beosztás: adjunktus, társult oktató 
E-mail: gyonoserika@gmail.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Gyönös Erika a “Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment” és a „Konfliktusmenedzsment és tárgyalástechnika” tantárgyak oktatója. A sepsiszentgyörgyi „Berde áron” Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola címzetes pedagógusa, és a BBTE Közigazgatási karának - sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat – külso munkatársa.

KELEMEN Antónia Izabella, Ph.D.

Családnév: KELEMEN
Keresztnév: Antónia Izabella
Szakterület:filológia, teológia
Egyetem: „Babes-Bolyai” Tudományegyetem
Beosztás: adjunktus
Munkahely: UBB, Extensia universitară Sf.Gheorghe
E-mail:  antoniakelemen@yahoo.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Kutatási terület – angol és német nyelvek alkalmazott oktatása, független tanulási stratégiák prmoválása  audio-vizuális anyagok  alapján és a germanikus nyelvek összehasonlító nyelvtani módszertan szerint. Szakmai tapasztalat BBTE- Közgazdaság és Gazdálkodástudományi kar, sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat keretén belül – 2009 tól Előadó tanár – - 2006 -2009 – Tanársegéd- 2003 -2006 -  óraadó tanár


KOZMA Csaba, Ph.D.

Családnév: KOZMA
Keresztnév: Csaba
Szakterýlet:  filológia, kommunikáció és közigazgatás
Egyetem
: BBTE
Munkahely: Sepsibodoki Henter Károly iskola
Beosztás:adjunktus,társult oktató
E-mail
: kozmacska@gmail.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Kozma  Csaba  általános  és  középiskolai  magyar  nyelv  és irodalom szakos tanár,  a  BBTE Politika-,  Közigazgatás  és Kommunikációtudományi  Karának  Sepsiszentgyörgyre kihelyezett tagozatának társult oktatója. A filológiatudomány doktora (2011), az egyetemi oktatásban 2002 óta vesz részt. Több szakmai és tudományos társaság tagja és alapító tagja, számos  szaktanulmány  és  könyv  szerzője,  szerkesztője. Kutatási  területe  a  közéleti  és  politikai  kommunikáció, illetve ezek nyelvezete.

PRAHOVEAN Vasile, Ph.D.

Családnév: PRAHOVEAN
Keresztnév: Vasile
Szakterület:  Filozófia
Egyetem
: UBB/ELTE BTK
Munkahely: CN Mihai Viteazul Sf.Gheorghe
Beosztás:adjunktus, társult oktató
E-mail: pszili74@gmail.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Prahovean Vasile egyetemi adjunktus, a filozófiatudományok doktora, a Regionális Fejlesztés, Közösségi Fejlesztés és Európai Mechanizmusok c. előadások oktatója. A sepsiszentgyörgyi „Mihai Viteazul” középiskola címzetes pedagógusa, és a BBTE Közigazgatási karának - sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat – külső munkatársa. 2008-2012 közt a sepsiszentgyörgyi „Nicolae Colan” általános iskola vezérigazgatója.  2014 májusától az MTA külső köztestületének tagja. A Soros Alapítvány, a Domus Hungarica, a Pro Philosophia és a MÖB többszörös ösztöndíjasa.


SZÉKELY Zsolt, Ph.D.

Családnév: SZÉKELY
Keresztnév: Zsolt
Szakterület:történelem/ filozófia
Egyetem
: UBB
Munkahely: UBB / FSPAC Extensia universitară Sf. Gheorghe
Beosztás: Egyetemi docens
E-mail: szekely.zsolt@fspac.ro

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Székely Zsolt egyetemi docens, a történelemtudományok doktora, a Bevezetés a politikatudományokba, Románia közigazgatás-története és a Közszolgálati etika c. előadások oktatója. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Közigagatási, politikatudományi és kommunikációs karán, a sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat projekt felelőse volt (2012-2014), korábban a kar adjunktusa, (2003-2004) majd docense. 1992-2003 közt a bukaresti Román Trakológiai Intézet tudományos főkutatója, 1978-1992 közt a Székely Nemzeti Múzeum muzeológusa, a régészeti osztály vezetője. 2000-től a MTA köztestületi tagja. A Soros Alapítvány, a Domus Hungarica és a Sapientia Kutatási Programok Intézetének többszörös ösztöndíjasa.


SZŐCS Levente, Ph.D.

Családnév: SZŐCS
Keresztnév: Levente
Szakterület: Szociológia
Egyetem: UBB
Munkahely: ISJ Covasna
Beosztás: adjunktus, társult oktató 
E-mail: pirostrabant@yahoo.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Szőcs  A.  Levente, mint  társult  egyetemi  oktató a következő kurzusok  címzetese:  Társadalomkutatásmódszertana,  Számítógép  kezelés,  Szervezeti  struktúrák,  Humánerőforrás  menedzsment. Jelenleg a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ  igazgatója  és  a  Babeș-BolyaiTudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett Közigazgatási Tanszékének a társult oktatója. A doktoricímét 2013-ban, szociológiából szerezte meg a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, a mesteri  fokozatátpedig Köz és Szociális Politikákból 2008-ban a Brassói Transilvania Tudományegyetemen.


TÓTH Szabolcs Barnabás, Ph.D.

Családnév: TÓTH
Keresztnév: Szabolcs Barnabás
Szakterület:történelem , filozófia
Egyetem: UBB
Munkahely: Kovászna Megyei Tanács
Beosztás: adjunktus, társult oktató
E-mail: kvmtszabolcs@gmail.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Tóth Szabolcs Barnabás a Közpolitika és Projektmenedzsment tantárgyak oktatója. Jelenleg a Kovászna Megye Tanács keretében működő Projektmenedzsment Osztály munkatársa és a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás-, és Kommunikációtudományi Kar, Közigazgatási és Közszolgálati Menedzsment Sepsiszentgyörgyi tagozatának docense.


TĂRAŞ Silviu, Ph.D.

Családnév: TĂRAŞ
Keresztnév: Silviu
Szakterület:  történelem;
Egyetem
: BBTE
Munkahely: Kökös Község Önkormányzata
Beosztás:adjunktus, társult oktató
E-mail
: tarassilviu@yahoo.com

Tudományos munkák   Curriculum vitae

Tăras  Silviu  az Akadémiai írás, A polgári társadalom alapelemei, Közpolitika és Projektmenedzsment tantárgyak oktatója. Történelem szak alapképzés után a BBTE-n (1999), MA képzést a Central European University-n (2003) végzett, 2013-ban doktori disszertációját védi meg a BBTE-n. A Plugor Sándor Művészeti Líceum címzetes tanára és a BBTE Közigazgatási és Közszolgálati Menedzsment sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának külső munkatársa.


Home