KöGIGAZGATáS. SEPSISZENTGYÖrgy


TANULMáNYOK

A közigazgatás egy interdiszciplináris szakterűlet, amely átfogó képet nyújt a társadalomról és a közintézmények működéséről elméleti és gyakorlati síkon egyaránt. A felajánlott programok által a hallgatók kapcsolatba kerűlnek a kűlönböző szakterűleten tevékenykedő közigazgatási szakemberekkel, közintézményekkel és nem-kormányzati szervezetekkel.

Fontosabb tantárgyak: Bevezetés a közigazgatásba, Közszolgálati menedzsment, Kommunikációs űgyfélszolgálat, Közigazgatás jog, Humánerőforrás-menedzsment, Helyi pénzűgyek, Projektmenedzsment.

Az egyetem sikeres befejezése után hallgatóink a helyi és központi közintézményekben, magánvállalkozásoknál és non-profit szervezeteknél tudnak elhelyezkedni. Végzős hallgatóink főleg a következő szakterűleteken dolgoznak:

 • kormány (minisztériumok, központi űgynökségek, megyei kormányhivatal)
 • államelnöki hivatal
 • helyi közintézmények (polgármesteri hivatalok, megyei tanácsok, helyi tanácsok)
 • Európai Unió intézményei
 • országos és nemzetközi non-profit szervezetek
 • magánvállalkozások.

 

Tantárgyak leírása

1. Szemeszter

Kód  Tantárgy neve

 1.   Bevezetés a közigazgatásba
 2.   Szociológia
 3.   Számítógép kezelés
 4.   Bevezetés a polititkatudományokba
 5.   Társadalomkutatás módszertana
 6.   Angol Nyelv 1
 7.   Torna 1
 8.   Bevezetés a társadalomtudományok kutatásmódszertanába
 9.   Akadémiai írás

2. Szemeszter

Kód  Tantárgy neve

 1.   Politikai gazdaságtan
 2.   Alkotmányjog
 3.   Drept pentru administratia publica (ro)
 4.   ügyfélfogadás és hivatalos levelezés
 5.   Környezetvédelem
 6.   Angol Nyelv 2
 7.   Torna 2

3. Szemeszter

Kód  Tantárgy neve

 1.   Drept pentru administratia publica (ro)
 2.   Közpénzügyek
 3.   Régiófejlesztés
 4.   Acte si proceduri administrative de procedura civila (ro)
 5.   Románia közigazgatási története

4. Szemeszter

Kód  Tantárgy neve

 1.   Pénzügyi menedzsment
 2.   Szervezetelmélet
 3.   Összehasonlító közigazgatási rendszerek
 4.   Etika
 5.   Közösségfejlesztés
 6.   Urbanisztika és területrendezés

5. Szemeszter

Kód  Tantárgy neve

 1.   Humánerőforrás menedzsment
 2.   Közpolitika
 3.   Közszolgálati menedzsment
 4.   Nonprofit szervezetek menedzsmentje
 5.   Kutatási szeminárium

6. Szemeszter

Kód  Tantárgy neve

 1.   Programok értékelése a közigazgatásban
 2.   EU intézmények és mechanizmusok
 3.   Projektmenedzsment
 4.   Állami intézmények könyvvitele
 5.   Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment
 6.   Konfliktusmenedzsment és tárgyalástechnika

Home