Departamentul de administrarea afacerilor

Domenii - Specializări

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor funcţionează Departamentul Administrarea Afacerilor cu nivelul de pregătire licenţă şi de masterat.

Nivelul Licenţă:

După absolvire se acordă diplomă de economist cu specializarea respectivă eliberată de Universitatea Babeş-Bolyai, recunoscută internaţional.

Nivelul Masterat: