Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Extensia Universitară Sfântu Gheorghe


ADMITERE 2024

Rezultatul probei de admitere pentru MASTERAT

Programare sustinere proba de admitere pentru MASTERAT

Admitere Licenţă resp. admitere Masterat

Specializări: despre specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (Licenţă) resp. Managementul Dezvoltării Afacerilor (Masterat)

ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

Structura anului universitar  2023/2024

Platforme: AcademicInfo, Moodle, SIS

Planuri de învăţământ

Lista tutori pe anul universitar 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019

Informaţii pentru studenţi. Regulament BURSE

ORAR - EXAMENE - BURSE - FINALIZARE STUDII

Orarul pentru Licenţă resp. pentru Masterat

Finalizarea studiilor pentru Licenţă resp. Masterat

Programarea examenelor pentru Licenţă resp. Masterat

Burse pentru Licenţă resp. pentru Masterat

TAXE - CONT IBAN

Taxele (tarifele) universitare

Hotărâri şi regulamente privitoare la taxe

Cuantumul taxei stocare acte de studii

 

Cod Fiscal - 4305849
Cont IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

contact

str.Stadionului, nr.14, RO-520050, Sfântu Gheorghe
Tel./Fax: +(40)267-352 807
ana-maria.veress@econ.ubbcluj.ro

Facebook

RO | HU

SECRETARIAT - Program cu publicul

Luni, Marţi şi Joi: între orele 9-14
Miercuri: între orele 9-19
Vineri: între orele 9-12

BIBLIOTECĂ - Program cu publicul

Luni-Vineri între orele 9-15

ANUNŢURI

Rezultatele probei 2 a examenului de licenţă resp. disertaţie:
ECTS (linia română), ECTS (linia maghiară), EF (linia maghiară) resp. MDA

Rezultatele probei 1 a examenului de licenţă:
ECTS (linia română), ECTS (linia maghiară), EF (linia maghiară)

Programarea absolvenţilor care susţin lucrarea de licenţă:
ECTS (linia română), ECTS (linia maghiară), EF (linia maghiară), Masterat-MDA

Susţinerea probei 1 a examenului de licenţă va avea loc pe data de 01.07.2024 ora 9:00.

Tabel nominal cu bursieri (ID) anul III.

Calendar burse resp. cerere bursă pentru studenţii anii terminali, ID!

Sesiunea de lichidare pentru anii terminali - iunie 2024

Lista finală a disciplinelor opţionale aferente anului universitar 2024-2025 alese de studenţi în FSEGA SIS

Lista preliminară a disciplinelor opţionale aferente anului universitar 2024-2025 alese de studenţi în FSEGA SIS

Programarea examenelor pentru sesiunea de vară 2024

Alegerea disciplinelor opţionale pentru anul universitar 2024-2025
(20 - 27 mai 2024)

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi în semestrul 2 al anului universitar 2023-2024

Seminar - Dhivya Prabhu K -
Indian Institute of Technology Indore, Indore, India
(în data de 15.04.2024, orele 13:00 în sala Bibó István)

Programarea examenelor pentru sesiunea de iarna 2024

Până în data de 15 decembrie 2023 să predaţi la secretariat telecomenzile (Parc auto Extensie) pentru resetare.

Termene de transmitere (19-21 iulie 2023)a cererilor de întrerupere studii, mobilitate, prelungire studii, reluări studii sau reînmatriculare, vizând anul univ. 2023-2024

Aspecte tehnice privind utilizarea platformei Moodle. Tutorial video privind încărcarea temelor şi postarea pe forumuri