FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


ORAR masterat

Orarul activităţilor didactice pentru semestrul I. al anului universitar 2023-2024 este disponibil pentru studenţi în platforma FSEGA SIS.

 

Arhivă