Extensia Universitară de Adminisraţie Publică Locală din Sfântu Gheorghe a fost înfiinţat după o serie de consultări între Consiliul Judeţean Covasna şi Universitatea Babeş-Bolyai derulate în 1997 şi 1998, pe baza unei Hotărâri a Guvernului României. În anul 2005 ca rezultat al reformei educaţionale paneuropene, instituţia noastra oferă în cadrul unui proces educaţional de 3 ani, o diplomă de licenţă (studii universitare de lungă durată).

Extensia Universitară se înscrie în corpul extensiilor universitare înfiinţate sub tutela Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, cuprinzând peste 30 de extensii universitare din tot atâtea oraşe transilvanene. Toate cele patru extensii universitare ale Departamentului de Administraţie Publică - Bistriţa, Cluj, Satu Mare şi Sfântu Gheroghe - din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai funcţionează sub tutela Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC).

Extensiile universitare de administraţie publică funcţionează pe baza a aceluiaşi plan de învă!ământ, stabilit în comun acord cu FSPAC şi Departamentul de Administraţie Publică din cadrul facultăţii. Sistemul conturat după cerinţele europene în materie permite admiterea unui număr mare de studenţi aparţinând minorităţii maghiare majoritare în zona Covasna şi Harghita, de unde de fapt Extensia Universitară îşi recrutează studenţii. Absolvenţii extensiei au posibilitatea să-şi continue studiile la Facultatea de Ştiinţe Politce, Administrative şi ale Comunicării.

Pe lânga Extensia Universitară de Administraţie Publică din Sfântu Gheorghe funcţionează şi o asociaţie ştiinţifică denumită 'Pro Scientia Administrativa' care încearcă să obţină fonduri extrabugetare pentru o mai bunţ funcţionare a Extensiei. Prin intermediul acestei Asociaţii Extensia Universitară a derulat o serie de cercetări cu importanţa deosebită în domeniul administraţiei publice locale din România.

Departament AP, Cluj-Napoca

Date de contact pentru absolventi:
Alumni - https://www.facebook.com/groups/1522874347971314/

ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

ANUNŢURI. Noutăţi

Informaţii bursă: calendar, Dispoziţie şi Regulament

TAXE. CONT IBAN - UBB

Taxele (tarifele) universitare

Hotărâri şi regulamente privitoare la taxe

Cuantumul taxei stocare acte de studii

 

Cod Fiscal - 4305849
Cont IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

ARHIVĂ avizier

Arhivă an universitar 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018