în această secţiune

Cercetări Cărţi RTSA

Cercetări

 • Cultura politică și opțiunile electorale în municipiul Sfântu Gheorghe
  • Chestionare valide: 1336
  • Metoda eșantionării: aleatorie
  • Perioada: 19-23 martie 2012
  • Raport de cercetare
 • Cultura politico-administrativă a populaţiei municipiului Sfântu Gheorghe
 • Raport asupra rezultatelor cercetării administrative pentru identificarea domeniilor majore de activitate la nivelul primăriilor municipale în care ar putea interveni administratorul public.
  • În vederea analizării oportunitătii introducerii functiei de administrator public la nivelul autoritătilor administratiei publice locale din România, Unitatea Centrală pentru Reforma AdministraNiei Publice, împreună cu Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, au demarat o cercetare administrativă la nivelul primăriilor municipale din România.
  • A fost elaborat un chestionar care a fost trimis spre completare către toate primăriile municipale în perioada februarie-iunie 2006.
  • Raport de cercetare
 • Cultura organizațională în administrația publică locală
  • Cercetare realizată în 2001, în cadrul Consiliilor Județene din județele Harghita, Covasna, Mureș și Brașov și a Primăriilor Municipiilor reședință de județ.
  • Chestionare completate: 512
  • Raport de cercetare