A Sepsiszentgyörgyi Közigazgatási Tanszék alapítását egy sor tárgyalás-sorozat előzte meg a Kovászna Megyei önkormányzat és a Babes-Bolyai Tudományegyetem között. Ennek a két intézmény közötti megállapodásnak köszönhetően született meg 1998-ban egy Kormányrendelet alapján a Sepsiszentgyörgyi Közigazgatási Főiskola ami 2005-ben, a bolgnai folyamatnak nevezett páneurópai oktatási reform eredményeként, három éves egyetemi oktatásra tért át, megváltoztatva nevét is.

 

A Közigazgatási és Közszolgálati Menedzsment Tanszékének Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozata a BBTE több mint 30 erdélyi tagozatának egyike. A négy - a besztercei, a kolozsvári, a szatmárnémeti és a sepsiszentgyörgyi - kihelyezett tagozat mindegyike a BBTE Politika-, Közigazgatási- és Kommunikációtudományi Karának alárendeltségében működik.

 

A BBTE közigazgatási tagozatai egy - a kar Közigazgatási és Közszolgálati Menedzsment Tanszéke által kialakított - közös tanterv alapján készíti fel diákjait majdani szakmájukra. Az európai elvárásoknak megfelelően megszervezett oktatási rendszer lehetővé teszi egy nagyszámú magyar nemzetiségü diák felvételét a magyar tannyelvű oktatásba. Ez nem is olyan meglepő, hiszen a diákok nagy része a többségében magyarok által lakott Hargita és Kovászna megyékből származik. Ugyanakkor, az oktatási rendszer lehetővé teszi a továbbtanulást is, a Politika-, Közigazgatási- és Kommunikációtudományi Kar, közigazgatás szakának magiszteri szintű képzésén.

 

Kihelyezett Tagozatunk mellett egy tudományos társaság - egyesület - is működik, melynek kizárólagos célja, hogy elősegítse a Kihelyezett Tagozat oktatását és az ehhez kapcsolódó kutatói munkát. A Pro Scientia Administrativa Tudományos Társaság segítségével és anyagi támogatásával sikerült egy sor, a román helyi közigazgatásra vonatkozó, mérvadó fontosságú kutatási programot megszervezni.

 

Közigazgatási Tanszék AP, Kolozsvár

 

Hallgatóknak fontos elérhetőségek:
Alumni - https://www.facebook.com/groups/1522874347971314/

A 2019/2020-as EGYETEMI TANÉV

HÍREK. ÚJDONSáGOK

Az új egyetemi tanév ünnepélyes megnyitója
2019. szeptember 30-án lesz, hétfőn, 16:00 órai kezdettel
, a BBTE Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozatának Bibó István termében (II. emelet).
Minden hallgatónkat szeretettel várjuk.

Felvételi eredmények román vonal, konfirmálás előtt

Felvételi eredmények magyar vonal, konfirmálás előtt

Felvételi eredmények vidék (rural), konfirmálás előtt

TANDÍJAK éS ILLETÉKEK. BBTE (IBAN)

Tandíjak és egyetemi illetékek

Szabályzatok (tandíjra vonatkozó)

A 2014/2015-ös tanévtől érvényes oklevelek megőrzésére vonatkozó illeték

Pénzügyi azonosító (Cod Fiscal) -  4305849
IBAN -  RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

ARCHÍVUM

Tanévek archívumai 2018/2019, 2017/2018