ARHIVA ANUNŢURILOR ANULUI UNIVERSITAR 2014/2015

- anunţ referitor la cererile pentru încheierea situaţiilor şcolare în anul universitar 2014/2015

- Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie va avea loc pe data de 30 iunie 2015, ora 9:00.

- Programarea probelor pentru examenul de licenta sesiunea iulie 2015

- programarea colocviilor de practică pentru studenţii de la Masterat, anul II. în anul univ.2014/2015

- grafic al sesiunilor de examene pentru anii terminali

- În atenţia absolvenţilor nivel licenţă respectiv nivel master! În perioada
20 iulie-31 iulie se pot ridica de la secretariat adeverinţele de absolvire a studiilor.

- calendarul - înscriere, proba scrisă, susţinere - examenului de licenţă resp. examenului de disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2015

- burse CEEPUS alocate pe anul universitar 2015-2016. Înscriere până la data: 17 iunie 2015, orele 18:00

- tabel nominal cu absolvenţii care susţin lucrarea de licenţă EF_zi resp. ECTS_zi resp. ECTS_ID

- tabel nominal cu absolvenţii care susţin lucrarea de disertaţie MDA_zi

- tabelul nominal cu studenţii cu taxe debitori până la data de 02.06.2015

- documente pentru convenţiile de practică resp. programa analitică

- acte necesare înscrierii la examenul de licenţă resp. la examenul de disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2015

- alegerea disciplinelor opţionale de către studenţi pentru anul universitar 2015-2016. Perioada de alegere este 24.04.2015 - 10.05.2015.

- în atenţia studenţilor anilor I şi II Licenţă şi an I Master! Anunţ privind achitarea taxelor de şcolarizare şi taxelor pentru examenele restante

- anunţ privind achitarea taxelor pentru examenele restante pe sem.II pentru studenţii anului III Licenţă şi anului II Master

- calendarul pentru examenul de competenţă lingvistică fără taxă martie, mai 2015

- salariul minim pentru burse sociale, sem. II, an univ. 2014/2015

- anunţ important referitor la cuantumul taxei stocare acte de studii

- regulament privind acordarea burselor în anul universitar 2014/2015

- anunţ privind depunerea dosarelor pentru bursa de ajutor social

- începând cu data de 01.07.2014 noul cod IBAN folosit pentru încasări este RO35TREZ21620F330500XXXX la Trezoreria Cluj

- anunţ referitor la burse pe sem.I., an universitar 2014/2015

- evaluarea cadrelor didactice de câtre studenţi

- taxele aferente pentru examenele restante trebuie achitate până la data de 12.01.2015

- festivitatea de deschidere a anului universitar 2014/2015 va avea loc la data de 29.09.2014, ora 11:00 în Aula Extensiei

În perioada 14 - 17 noiembrie 2014 se vor suspenda cursurile universitare (cu frecvenţă şi ID) în baza H.G. nr.1003/2004, în scopul asigurării tuturor condiţiilor în vederea exercitării dreptului la vot.
- activităţile ID aferente zilelor de 15 şi 16 noiembrie 2014 se vor recupera în zilele de 22 şi 23 noiembrie 2014.

- anunţ referitor la completarea contractelor de studii an universitar 2014/2015

- Notificare referitor la carnetul de student, adeverinţe etc. pe sem.I., an universitar 2014/2015