FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


ORAR masterat

Anul universitar 2017/2018:
- orar (vers.2) în semestrul II.
- orar (vers.2) în semestrul I.