în această secţiune_Licenţă

Forma de învăţământ ZI Forma de învăţământ ID

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


NIVEL Licenţă