Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Extensia Universitară Sfântu Gheorghe


INFO admitere - specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (licenţă...detalii) resp. Managementul Dezvoltării Afacerilor (masterat...detalii)

DETALII adm. Licenţă resp. DETALII adm. Masterat

Eseu Admitere - Licenţă, Anexa 3, format standard

ORAR. EXAMENE 2018/2019

Orarul (vers.2) pentru Licenţă

Orarul (vers.2) pentru Masterat

Finalizarea studiilor pentru Zi resp. Masterat

Programarea examenelor pentru Zi resp. Masterat

TAXE. CONT IBAN

Taxele (tarifele) universitare

Hotărâri şi regulamente privitoare la taxe

Cuantumul taxei stocare acte de studii

 

Cod Fiscal - 4305849
Cont IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

contact

str.Stadionului, nr.14, RO-520050, Sfântu Gheorghe
+(40)267-352 807/+(40)267-352 807
ana-maria.veress@econ.ubbcluj.ro

SECRETARIAT. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-12:00

SECRETARIAT. Program cu studenŢii

ZI: Luni-Vineri: 9:00-12:00

MASTER: Luni-Vineri: 8:00-16:00

BIBLIOTECĂ. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-15:00

ANUNŢURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

Festivitatea de Absolvire a Promoţiei 2019 va avea loc în data de 15 iunie 2019, începând cu orele 11:00 în Aula magna a clădirii Extensiei Universitare Sfântu Gheorghe.

Festivitatea de Absolvire a Promoţiei 2019 va avea loc în data de 15 iunie 2019, începând cu orele 11:00 în Aula magna a clădirii Extensiei Universitare Sfântu Gheorghe.

Anunţ cu privire la achitarea taxei de şcolarizare şi taxei pentru examenele restante sem II., an universitar 2018 - 2019

Examen LICENŢĂ, sesiunea iulie 2019- calendarul desfăşurării şi acte necesare înscrierii

Examen DISERTAŢIE, sesiunea iulie 2019- calendarul desfăşurării şi acte necesare înscrierii

Tabel cu studenţii beneficiari ai bursei de PERFORMANŢĂ, de MERIT şi de AJUTOR SOCIAL pe sem.II, anul universitar 2018-2019

Anunţ depunere contestaţii burse sem. II, anul univ. 2018-2019

Tabel provizoriu cu studenţii potenţial beneficiari ai bursei de PERFORMANŢĂ, de MERIT şi de AJUTOR SOCIAL pe sem.II, anul universitar 2018-2019

Tabel nominal CENTRALIZATOR cu studenţii beneficiari ai bursei de PERFORMANŢĂ pe semestrul II, anul universitar 2018-2019

În atenţia studenţilor anul II.! Notificare privind stagiul de practică

Ghid privind lucrarea de licenţă/disertaţie

SUPORT CURS

Suport de curs (English Syllabus) pentru anul I., anul II.