Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Extensia Universitară Sfântu Gheorghe


ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

Structura anului universitar 2020/2021

Situaţia, traiectoria şcolară - AcademicInfo

Planuri de învăţământ

Lista tutori pe anul universitar 2019/2020

Informaţii pentru studenţi. Regulament BURSE

Protecţia muncii "Coronavirus" - Decizie Rector resp. I.P.-S.S.M.-110

ORAR. EXAMENE. BURSE

Orarul pentru Licenţă resp. pentru Masterat

Finalizarea studiilor pentru Licenţă resp. Masterat

Programarea examenelor pentru Licenţă resp. Masterat

Burse pentru Licenţă resp. pentru Masterat

ADMITERE

Reglementări admitere resp. Anexă regulament admitere (înscriere ONLINE, acte necesare scanate)

Admitere Licenţă resp. admitere Masterat

Înscrierea se face exclusiv ONLINE pentru toţi candidaţii

Ghid de preînscriere ETAPA 1 resp. ETAPA 2

Eseu-Licenţă resp. Eseu-Masterat pentru Admitere

INFO admitere: despre specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor(Licenţă) resp. Managementul Dezvoltării Afacerilor (Masterat)

REZULTATE ADMITERE sept.2020 pentru Licenţă resp. Masterat

TAXE. CONT IBAN

Taxele (tarifele) universitare

Hotărâri şi regulamente privitoare la taxe

Cuantumul taxei stocare acte de studii

 

Cod Fiscal - 4305849
Cont IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

contact

str.Stadionului, nr.14, RO-520050, Sfântu Gheorghe
+(40)267-352 807/+(40)267-352 807
ana-maria.veress@econ.ubbcluj.ro

Facebook

RO | HU

SECRETARIAT. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-12:00

SECRETARIAT. Program cu studenŢii

ZI: Luni-Vineri: 9:00-12:00

MASTER: Luni-Vineri: 8:00-16:00

BIBLIOTECĂ. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-15:00

ANUNŢURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

Înscrierea absolvenţilor la examenul de finalizare a studiilor - sesiunea februarie 2021

Înscrierea absolvenţilor la examenul de finalizare a studiilor - sesiunea februarie 2021

Anunţ privind achitarea taxei de şcolarizare şi a taxei pentru examenele restante sem I., an univ. 2020 - 2021

În atenţia studenţilor bursieri!

Calendarul desfăşurării examenului de licenţă şi disertaţie Februarie 2021

Anunţ referitor depunere contestaţii la acordarea burselor, sem I, an univ 2020-2021, termen limită 28.10.2020

Tabel provizoriu cu studenţii potenţial beneficiari ai bursei de AJUTOR SOCIAL, de MERIT şi de PERFORMANŢĂ

Metodologia de acordare a burselor ID pentru anul universitar 2020-2021

Termenul de depunere cererilor de BURSĂ este 16.10.2020.
Anunţ privind depunerea cererilor de BURSĂ şi a documentelor doveditoare în cazul burselor de ajutor social.
Cerere BURSA de performanţă sau merit

Informaţii pentru BURSE (anunţ, cerere, declaraţie, grafic, regulament, dosar etc.).

UBB FSEGA Coffee with the Dean for Students, 2 octombrie, orele 17.00-17.45, ZOOM

În atenţia studenţilor învăţământ la distanţă! Festivitatea de deschidere noului an şcolar va avea loc (online) la data de 16 octombrie (vineri), la orele 18:00 - aplicaţia ZOOM

Întâlnire cu studenţii din anul I., linia română: 30 sept. 2020 (miercuri), la orele 12:00 şi 2 octombrie (vineri), orele 10:00, date de acces aplicaţia ZOOM

Întâlnire cu studenţii din anul I., linia maghiară: 30 sept. 2020 (miercuri), la orele 12:00 şi 2 octombrie (vineri), orele 11:00, date de acces aplicaţia ZOOM

În data de 28 septembrie (luni), Departamentul Administrarea Afacerilor, Sfântu Gheorghe, te invită să participi la Festivitatea de Deschidere a anului universitar, organizată în mediul online. Datele şi detaliile festivităţii sunt următoarele: Linia română: 12:00, date de acces pentru aplicaţia ZOOM resp. Linia maghiară: 12:30, date de acces pentru aplicaţia ZOOM.

Mesaj de interes pentru Comunitatea UBB privind COVID-19