Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Extensia Universitară Sfântu Gheorghe


INFO admitere - specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (licenţă...detalii) resp. Managementul Dezvoltării Afacerilor (masterat...detalii)

DETALII admitere Licenţă resp. Masterat

Eseu Admitere - Licenţă, Anexa 3, format standard

ORAR. EXAMENE 2018/2019

Orarul (ver.2) pentru Licenţă

Orarul (ver.2) pentru Masterat

Finalizarea studiilor pentru ZI resp. Masterat

Programarea examenelor pentru ZI resp. Masterat

TAXE. CONT IBAN

Taxele (tarifele) universitare

Hotărâri şi regulamente privitoare la taxe

Cuantumul taxei stocare acte de studii

 

Cod Fiscal - 4305849
Cont IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

contact

str.Stadionului, nr.14, RO-520050, Sfântu Gheorghe
+(40)267-352 807/+(40)267-352 807
ana-maria.veress@econ.ubbcluj.ro

SECRETARIAT. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-12:00

SECRETARIAT. Program cu studenŢii

ZI: Luni-Vineri: 9:00-12:00

MASTER: Luni-Vineri: 8:00-16:00

BIBLIOTECĂ. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-15:00

ANUNŢURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

IMPORTANT! Anunţ depunere contestaţii burse sem. II, anul univ. 2018-2019

Anunţ depunere contestaţii burse sem. II, anul univ. 2018-2019

Tabel provizoriu cu studenţii potenţial beneficiari ai bursei de PERFORMANŢĂ, de MERIT şi de AJUTOR SOCIAL pe sem.II, anul universitar 2018-2019

În atenţia studenţilor zi şi ID! Documente necesare pentru Programul EURO 200, ediţia 2019 pentru acest an - detalii se găsesc pe site-ul UBB.

Tabel nominal CENTRALIZATOR cu studenţii beneficiari ai bursei de PERFORMANŢĂ pe semestrul II, anul universitar 2018-2019

În atenţia studenţilor cu taxă! Depunerea dovezii achitării taxelor de şcloarizare, termen 25 februarie 2019!

În atenţia studenţilor anul II.! Notificare privind stagiul de practică

Anunţ-termen pentru cereri burse şi dosare burse sociale 2018-2019 - sem II. - 15 martie 2019, ora 12:00

Informare cu privire la salariul minim net din perioada ian 2018 - ian 2019

Ghid privind lucrarea de licenţă/disertaţie

Grafic examen de licenta resp. disertatie, sesiunea februarie 2019

Actele necesare inscrierii la examenul de licenta resp. la examenul de disertatie, sesiunea februarie 2019

SUPORT CURS

Suport de curs (English Syllabus) pentru anul I., anul II.