Cadre didactice

ANTALKA Ágota, Ph.D.

Nume: ANTALKA
Prenume: Ágota
Specializarea: Psihologie şi Ştiinţele ale Educaţiei 
Universitatea: UBB
Loc de munca: Şcoala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe
Funcţia: cadru didactic asociat 
E-mail: antalkaagota@yahoo.com

Activitatea Ştiinţifică       Curriculum vitae

Profesor de psihopedagogie, Cadru didactic asociat la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Extensia Universitară Sfântu Gheorghe. A absolvit la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele ale Educaţiei (Cluj-Napoca, 2004). Tematica tezei de doctorat (ELTE, Budapesta, 2016) este epuizarea profesională (burnout).  Predă  în  învăţământul  superior  din  anul 2004.  Este membru a unor comitete, societăţi profesionale şi Ştiinţifice. Domeniul ei de cercetare este psihologia şi Ştiinţele ale educaţiei.

BARTALIS Ildikó, Ph.D.

Nume: BARTALIS
Prenume: Ildikó
Specializarea: Chimist principal
Universitatea
:  Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi
Locul de muncă: UBB
Funcţia: Lector, cadru didactic asociat
E-mail: kimildi59@gmail.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Bartalis Ildikó -  chimist principal şi cadru  didactic  asociat  în cadrul  UBB/FSIM/ FSPAC,, Extensiunea  Sf.  Gheorghe.  Doctor  în  Ingineria  chimică  (2012),  predă  în  învăţâmântul superior  din  anul 2005, responsabil de program - specializare ISBE  începând cu anul 2012,preşedinte Asociaţiei Club verde.

BOTOS Attila, Ph.D.

Nume: BOTOS
Prenume: Attila
Specializarea: Economie
Universitatea: SZITE
Locul de muncă: UBB FSPAC Extensia universitară Sf. Gheorghe
Funcţia: Asistent universitar
E-mail: botosattila72@yahoo.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Botos Attila este asistent universitar doctor în economie (2005), titular al cursurilor de Economie Politică, Finanțe Publice, Managmentul Financiar și Contabilitatea Instituțiilor Publice.Este licențiatîn științe economice.(1996) Este membru al corpului doctorilor din cadrul Academiei Ungare de Economie.Beneficiar al unor burse de studiu la Universitatea Szent István, Gödöllő(1996-2000). în prezent este profesor Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Extensia Sfăntu-Gheorghe. Domenii de interes: științe regionale și economie


CSÁK László, Ph.D.

Nume: CSÁK
Prenume: László
Specializarea: Științe Politice
Universitatea: UBB
Locul de munca: UBB / FSPAC Extensia universitară Sf. Gheorghe
Funcţia: Conferențiar universitar
E-mail: fspac.ap.kv@gmail.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

László CSÁK doctor în ştiinţe economice, în domeniul politicii regionale şi economie. Este membrul Asociaţiei de Studii Regionale din 2009. Este membru extern al Academiei de Ştiinţe Ungară. Profesor universitar asociat la Universitatea Babeş-Bolyai.

CSŐSZ Csongor, Ph.D.

Nume:CSŐSZ
Prenume: Csongor
Specializarea: Economie-Contabilitate
Locul de munca: Agenţia Natională de Administrare Fiscală
Funcţia: cadru didactic asociat
E-mail: csongorcsosz@yahoo.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Csősz Csongor este cadru didactic asociat, doctor în economie în domeniul contabilitate (2014), teza de doctorat este intitulat: Evaluarea şi reevaluarea activelor imobilizate corporale ale entităţilor economice din România şi din Ungaria-cerinţă a imaginii fidele în contabilitate. Titular al cursurilor: Economie Politică, Finanţe Publice, Managementul Financiar şi Contabilitatea Instituţiilor Publice. Este licenţiat în Ştiinţe economice (2007), a obţinut în anul 2009 diploma de master în specializarea: Strategii şi tehnici financiar-contabile. În prezent este cadru didactic asociat a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Extensiunea Sfântu Gheorghe. Domenii de interes: finanţe-contabilitate.

CZIPRIÁN K. Loránd, Ph.D.

Nume: CZIPRIÁN-KOVÁCS
Prenume: Loránd
Specializarea: Științe Politice
Universitatea: UBB
Locul de munca: UBB / FSPAC Extensia universitară Sf. Gheorghe
Funcţia: Conferențiar universitar
E-mail: fspac.ap.kv@gmail.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Cziprián K. Loránd, conferenţiar universitar, director de studii, predă printre altele Management public  şi  Sisteme administrative comparate. Licenţiat în Ştiinţe politice şi administrative (1996), îşi susţine teza de doctorat în 2005. Beneficiar al unor burse de studiu şi stagii profesionale la Universitatea Carol (Praga, 1996), Universitatea  Corvinus (Budapesta, 2001, 2002), New York State University at Albany (2000) şi Şcoala de Înalte Studii Administrative (Budapesta, 2002). Este membru al corpului doctorilor din cadrul Academiei Ungare de Ştiinţe.

DESZKE Klára-Dalma, Drd.

Nume: DESZKE
Prenume: Klára-Dalma
Specializarea:  Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor
Universitatea
: UBB/UTB
Locul de munca: Asociaţia Alutus Régió Egyesület
Funcţia: Lector, cadru didactic asociat
E-mail:polgarklaradalma@yahoo.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Deszke Klára Dalma este cadru didactic asociat, titular al cursurilor ?Economie politică? şi ?Dezvoltare comunitară? în cadrul Universitáţii Babeş-Bolyai, Extensia Universitară Sfântu Gheorghe, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

GYÖNÖS Erika, Ph.D.

Nume: GYÖNÖS
Prenume: Erika
Domeniu: economic
Studii: Universitatea Transilvania Brasov,
Loc de munca: GrupScolar Economic Berde Aron
Funcția: Lector, cadru didactic asociat
E-mail: gyonoserika@gmail.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Gyönös Erika, este profesor asociat, titular al cursurilor “Dezvoltare organizaţională şi managementul schimbării” şi “Managementul conflictelor şi tehnici de negociere”. Profesor titular al Liceului Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron din Sfântu Gheorghe, colaborator extern al UBB-FSPAC extensia Sf. Gheorghe.

KELEMEN Antónia Izabella, Ph.D.

Nume: KELEMEN
Prenume: Antónia Izabella
Specializarea:filologie, teologie, stiinte umaniste
Universitatea: Doctorat in stiinte umaniste-istoria învăţământului  - Universitatea „Babes-Bolyai”,
Funcţia:  Lector, cadru didactic asociat
E-mail:  antoniakelemen@yahoo.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Interese de cercetare – didactica limbilor moderne aplicate in limba engleza si germana,   promovarea strategiilor de invatare independenta pe baza materialelor audio-vizuale si a strategiilor gramaticii comparativa a limbilor germanice.Experienta profesionalaLector  universitar – UBB Cluj-FSEGA - Extensiunea Univ. Sf. Gheorghe din 2009Asistent universitar UBB Cluj-FSEGA - Extensiunea Univ. Sf. Gheorghe 2006-2009Cadru didactic asociat  UBB Cluj-FSEGA - Extensiunea Univ. Sf. Gheorghe 2003-2006


KOZMA Csaba, Ph.D.

Nume: KOZMA
Prenume: Csaba
Specializarea:  Filologie
Universitatea
: UBB
Locul de munca: Scoala Henter Karoly Bodoc
Funcţia: Lector, cadru didactic asociat
E-mail:kozmacska@gmail.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Kozma Csaba este profesor de limba si literatura maghiara în învatamântul  preuniversitar  si  cadru  didactic  asociat  în cadrul  UBB/FSPAC,  Extensia  Sf.  Gheorghe.  Doctor  în filologie  (2011),  preda  în  învatamântul  superior  din  anul 2002.  Membru  si  fondator  în  mai  multe  organizatii  de specialitate  si  stiintifice,  este  autorul  mai  multor  carti  si studii de specialitate. Este specializat în comunicarea publica si cea politica, respectiv studiul limbajului politic.


PRAHOVEAN Vasile, Ph.D.

Nume: PRAHOVEAN
Prenume: Vasile
Specializarea:  Filosofie
Universitatea
: UBB/ELTE BTK
Locul de munca: CN Mihai Viteazul Sf.Gheorghe
Funcţia:  Lector, cadru didactic asociat
E-mail: pszili74@gmail.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Prahovean Vasile, lector universitar, doctor în filozofie-fenomenologie, titularul de curs al disciplinelor Dezvoltare Regionala, Dezvoltare Comunitara și Mecanisme Europene. Profesor titular al Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe, colaboratorextern al UBB-FSPAC extensia Sf. Gheorghe. între 2008-2012 directorul Școlii cu cls. I-VIII „Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe. Din mai 2014 membru extern al Academiei Maghiare. Multiplu bursier al Fundației Soros, Domus Hungarica, Pro Philosophia și ONBSS.

SZÉKELY Zsolt, Ph.D.

Nume: SZÉKELY
Prenume: Zsolt
Specializarea: Istorie / Filosofie
Universitatea
: UBB
Locul de munca: UBB / FSPAC Extensia universitara Sf. Gheorghe
Funcţia: Conferențiar universitar
E-mail: szekely.zsolt@fspac.ro

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Székely Zsolt este conferentiar universitar doctor, titular al cursurilor de Introducere în Ştiinţa politica, Istoria administratiei publice si Etica în administraâtie. A ocupat functia de responsabil de programe al Facultatii de Ştiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii din cadrul Universitatii Babes-Bolyai, Extensia Sf. Gheorghe, (2012-2014). A avut gradul didactic de lector universitar, (2003-2004) si conferentiar universitar din 2004 la aceeasi unitate. A lucrat ca cercetator stiintific principal la Institutul Român de Tracologie Bucuresti, (1992-2003), si muzeograf si muzeograf principal si seful sectiei de Istorie Veche si Arheologie la Muzeun National Secuiesc din Sf. Gheorghe. Bursier al Fundatiei Soros, Domus hungarica si Institutul Programelor de Cercetare Sapientia.


SZŐCS Levente, Ph.D.

Nume: SZŐCS
Prenume: Levente
Specializarea: Sociologie
Universitatea
: UBB
Locul de munca: ISJ Covasna
Funcţia:  Lector, cadru didactic asociat
E-mail: pirostrabant@yahoo.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Szocs  A.  Levente este  lector  universitar  asociat  doctor,  titular  al cursurilor  Metode  și  Tehnici  de  Cercetare  a  Societații,  Operare  PC,Teorii Organizaționale și Managementul Resurselor Umane. în prezenteste  directorul  Centrului  Județean  de  Resurse  și  de  AsistențaEducaționala Covasna și lector universitar asociat al Facultații de ȘtiințePolitice,  Administrative  și  ale  Comunicarii  din  cadrul  UniversitațiiBabeș-Bolyai, Extensia Sf. Gheorghe. în anul 2013 a obținut titlul dedoctor în domeniul sociologiei la Universitații Babeș-Bolyai și în 2008 aterminat masteratul de Politici Publici – Politici Sociale la Universitatea„Transilvania” din Brasov.


TÓTH Szabolcs Barnabás, Ph.D.

Nume: TÓTH
Prenume: Szabolcs Barnabás
Specializarea: istorie,filosofie
Universitatea: UBB
Locul de munca: Consiliul Judetean Covasna
Funcţia: Lector, cadru didactic asociat
E-mail: kvmtszabolcs@gmail.com

Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Toth Szabolcs Barnabás este profesor asociat, titular al cursurilor Politici Publice și Managementul Proiectelor. în prezent este consilier în cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor din cadrul Consiliului Județean Covasna și lector universitar doctor în cadrul Facultații de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii din cadrul Universitații Babeș-Bolyai, Departamentul de AdministrațiePublica, Extensia Universitara Sfântu Gheorghe.


TĂRAŞ Silviu, Ph.D.

Nume: TĂRAŞ
Prenume: Silviu
Specializarea:  Istorie
Universitatea
: UBB
Locul de munca: Primăria comunei Chichiş:
Funcţia: Lector, cadru didactic asociat
E-mail:tarassilviu@yahoo.com


Activitatea știinţifică       Curriculum vitae

Tăraş Silviu este cadru didactic asociat, titular al cursurilor Scriere Academică, Cultură Civică, Politici Publice şi Managementul proiectelor. Licenţiat în istorie (1999) UBB, MA în istorie la Central European University (2003), îşi susţine teza de doctorat în 2013 (UBB). Profesor titular la Liceul de arte Plugor Sándor din Sfântu Gheorghe, colaborator extern al UBB-FSPAC extensia Sfântu Gheorghe.