Studii. Nivel Licenţă

Administraţia Publică este un domeniu interdisciplinar, care oferă studenţilor oportunitatea de a îmbunătăţii felul în care funcţionează comunităţile în care trăiesc. Absolvenţii noştri vor avea posibilitatea de a se angaja şi de a-şi pune în aplicare competenţele dobândite atât în instituţiile administraţiei centrale şi locale (Guvern, Parlament, Preşedinţie, Prefecturi, Primării, agenţii guvernamentale) cât şi în instituţii ale Uniunii Europene, organizaţii non-guvernamentale şi firme private.

Programul acreditat pe care îl oferim, cel mai bun din România, se află la intersecţia mai multor domenii de studiu (management, resurse umane, sociologie, drept, economie, urbanism, protecţia mediului, ştiinţe politice). Structura cursurilor şi metodele de predare sunt inspirate din experienţa profesorilor noştri în importante universităţi americane şi europene. Accentul nu se pune pe memorarea unor cursuri ci pe intelegerea conceptelor de baza?, implicare in dezbatere, muncă individuală sau în echipă, dezvoltarea unor capacităţii de analiză şi sinteza. Veţi urma cursuri ca: Teorii organizaţionale, Bazele economiei de piaţă, Managementul conflictelor şi tehnici de negociere , Sisteme administrative comparate, Management public, Marketing public, Sistem constituţional şi instituţii politice, Managementul proiectelor, Managementul ONG-urilor.

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare, ţinându-se cont de media anilor de liceu şi de media de la examenul de Bacalaureat. Vă oferim atât locuri bugetate cât şi cu taxă; la sfarşitul fiecărui an, studenţii cu mediile cele mai mari vor ocupa locurile bugetate (chiar dacă au fost admişi iniţial pe un loc cu taxă).

Domenii de activitate după absolvire.
În urma absolvirii, studenţii noştri ocupă poziţii atât în administraţia centrală şi locală, cât şi în  sectorul profit şi non-profit din ţară şi străinătate. Printre locurile predilecte de angajare se numără:

 • Guvernul (ministere, agenţii guvernamentale)
 • Preşedinţia (administraţia prezidenţială)
 • Alte instituţii ale aparatului administrativ central
 • Primării, prefecturi, consilii judeţene, consilii locale
 • Instituţii ale Uniunii Europene (în Bruxelles, Strasbourg sau Luxemburg)
 • Organizaţii Non-Guvernamentale naţionale sau internaţionale
 • Companii private (naţionale sau multinaţionale)

 

Curriculum materii

Semestrul 1.

Cod  Denumire

 1.   Introducere in administratia publica
 2.   Sociologie
 3.   Operare PC
 4.   Introducere in stiinte politice
 5.   Metode si Tehnici de Cercetare Sociale
 6.   Limba Engleza 1
 7.   Educatie Fizica 1
 8.   Introducere in metodologia cercetarii stiint?elor sociale
 9.   Scriere Academica

Semestrul 2.

Cod  Denumre disciplina

 1.   Economie Politica
 2.   Drept constitutional
 3.   Drept pentru administratia publica (ro)
 4.   Relatii publice
 5.   Protectia mediului
 6.   Limba Engleza 2
 7.   Educatie Fizica 2

Semestrul 3.

Cod  Denumre disciplina

 1.   Drept pentru administratia publica (ro)
 2.   Finante publice
 3.   Dezvoltare regionala
 4.   Acte si proceduri administrative de procedura civila (ro)
 5.   Istoria administratiei

Semestrul 4.

Cod  Denumre disciplina

 1.   Management financiar
 2.   Teorii organizationale
 3.   Sisteme administrative comparate
 4.   Etica
 5.   Dezvoltare comunitara
 6.   Urbanism si amenajarea teritoriului

Semestrul 5.

Cod  Denumre disciplina

 1.   Managementul resurselor umane
 2.   Politici publice
 3.   Management public
 4.   Managementul organizatiilor neguvernamentale
 5.   Semniar de cercetare

Semestrul 6.

Cod  Denumre disciplina

 1.   Evaluarea programelor in administratia publica
 2.   UE mencanisme si institutii
 3.   Managementul proiectelor
 4.   Contabilitatea institutiilor publice
 5.   Dezvoltare organizationala si managementul schimbarii
 6.   Managementul conflictelor