În această secţiune

Licenţă Masterat

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


ADMITERE MASTERAT 2017/2018

Masteratul este o formă de învăţământ pentru completarea cunoştiinţelor universitare, pot participa cei care posedă diploma de licenţă în domeniul economic sau alte domenii.

Admiterea se organizează pentru specializarea  Managementul Dezvoltării Afacerilor (MDA), durata 2 ani, forma de învăţământ zi, linia română.

- regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul univ. 2017-2018 al UBB

- regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2017-2018

- certificate şi atestate lingvistice acceptate la înscriere admitere masterat

- ORDIN MENCS Nr. 6.102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii 2017-2018

- certificate şi atestate lingvistice acceptate la înscriere admitere masterat

- tematica şi bibliografie - admitere Master 2017

- manualul pentru examen scris (versiunea finală)

- taxa de admitere, taxa de şcolarizare, cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018

- acte necesare admiterii, taxa de înscriere şi alte informaţii utileArhivă