ARHIVA ANUNŢURILOR ANULUI UNIVERSITAR 2013/2014

- adeverinţele de licenţă se pot ridica de la secretariat până în data de 1 august 2014, zilnic intre orele 9.00-12.00

- formular pentru referatul de apreciere lucrare de licenţă resp. disertaţie

- anunţ referitor la încheierea situaţiilor şcolare an universitar 2013-2014

- Notificare privind efectuarea stagiului de practică nivel licenţă şi master

- structura anului universitar 2013/2014

- ore de consultaţii pe anul universitar 2013/2014

În atenţia studenţilor din anul I., MDA!!! Examenul Comportament organizaţional programat la data de 17.06.2014 cu lect.univ.dr. Laura OLTEANU se amână pe data 20.06.2014, ora 17:00, sala 029.

În atenţia studenţilor din anii terminali!!! Examenul din sesiunea de lichidare programat la data de 17.06.2014 cu lect.univ.dr. Laura OLTEANU se amână pe data 19.06.2014, ora 17:00, sala 029.

Anunţ referitor la taxa de reexaminare

Anunţuri referitoare la taxa de şcolarizare şi taxa de lichidare pentru anii terminali

Sesiunea de restanţe şi lichidare pentru anii terminali, zi, ID şi Masterat

În atenţia studenţilor din anul II. Master! Programare colocviu practică

Anunţ important referitor la Examenul de disertaţie resp. Examenul de licenţă

Programa analitică la disciplina Practică pentru MDA, anul universitar 2013/2014

Evaluarea online în aplicaţia AcademicInfo pe semestrul II., anul universitar 2013/2014

Important! Perioada de înscriere la studiul ERASMUS este 05.05.2014-12.05.2014!

Documente pentru stagiul de practică nivel licenţă şi master

- examenul de limba modernă ce permite înscrierea la examenul de licenţă, va avea loc pe data de 12 mai 2014, ora 14:00 (proba scrisă şi orală)

- termenul de înscriere pentru examenul de competenţă lingvistică este 26 martie 2014

- examenul de limba modernă ce permite înscrierea la examenul de licenţă, organizată în regim gratuit, va avea loc pe data de:
- 28 martie 2014 ora 14:00 (proba scrisă)
- 28 martie 2014 ora 17:00 (proba orală)
- 31 martie 2014 ora 13:00 (proba orală).

- salariul minim pentru bursa de ajutor social pe semestrul II., an universitar 2013/2014

- în atenţia studenţilor restanţieri! Examenul de restanţă la Engleză va avea loc pe data de 21 februarie 2014, vineri, ora 12

- dosarele pentru acordarea burselor de ajutor social pe sem II., anul univ. 2013/2014 se depun la secretariat până la data de 4 martie 2014, ora 12

- programarea susţinerii lucrării de licenţă pentru studenţii de la specilizarea EF

- acte necesare înscrierii la examenul de licenţă şi disertaţie sesiunea februarie., an universitar 2013/2014. Programarea pentru examenul de disertaţie

- anunţ important referitor la achitarea taxelor (studenţi restanţieri)

- anunţ foarte important referitor la participarea la examen în semestrul I., 2013/2014 (depunerea dovadei taxei achitat la secretariat)

- în perioada 9.12.2013-19.01.2014 studenţii pot completa chestionarele online privind evaluarea prestaţiei cadrelor didactice în aplicaţia AcademicInfo.

- bursa de merit, de studiu şi bursa socială pe semestrul I., an universitar 2013/2014

- amânare pentru anul III., EF la disciplina Managementul producţiei din data de 7 ianuarie 2014.

- cursul amânat pentru MDA, anul II. la disciplina Sisteme avansate in managementul producţiei din data de 7 ianuarie 2014 va fi recuperat în data de 10 ianuarie 2014.

- termenul pentru depunerea cererilor - titlul lucrării licenţă/disertaţie, coordonator este 15 decembrie 2013!

- oferta Băncii Transilvaniei cu privire la creditul pentru studii

- recuperare în avans la dispciplina Managementul producţiei în data de 29 noiembrie 2013

- Bursa General Electric pentru studenţii din anul II., forma de învăţământ zi

- amânare curs pentru anul III., EF la disciplina Managementul producţiei din data de 10 decembrie 2013

- amânare curs pentru MDA, anul II. la disciplina Sisteme avansate in managementul producţiei din data de 10 decembrie 2013

- amânare curs la disciplina Managementul producţiei din data de 19 noiembrie 2013

- termenul de depunere la secretariat a cererii pentru Elaborarea lucrării de licenţă este 15 noiembrie 2013.

- la data de 23 noiembrie 2013, la Cluj-Napoca va avea loc Conferinţa Internaţională ICEBM. La conferinţă se poate înregistra pâna la data de 10 octombrie 2013

- scutire taxă notar la bursa socială

- În atenţia studenţilor din anul III. şi Master an II.: prelungirea studiilor 2013! Important! Data limită pentru prelungire este 13 septembrie 2013

- amânare curs la dispciplina Managementul producţiei din data de 29 octombrie 2013

- amânare curs la dispciplina Managementul producţiei din data de 15 octombrie 2013

Important! Completarea online contractelor de studiu prin aplicaţia ACADEMICINFO se poate efectua pana la data de 30 septembrie 2013!!!

Anunt referitor la bursa de ajutor social pe anul universitar 2013-2014. Termen de depunere: 11 octombrie 2013. Salar minim pentru burse şi cazări

Important! Completarea online a contractelor de studiu pe anul universitar 2013/2014

- orar pentru ID, semestrul I., 2013/2014

- orar final (vers.5) pentru Licenţă şi Masterat