FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


ARHIVĂ
BURSE

În atenţia studenţilor bursieri

Anunţ referitor depunere contestaţii la acordarea burselor, sem I, an univ 2020-2021, termen limită 28.10.2020