FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Contracte

Completarea online a contractelor de studii pentru anul universitar curent se poate efectua prin intermediul platformei AcademicInfo. După listare, vă rugăm să semnaţi şi să încărcaţi pe platforma AcademicInfo sau să depuneţi la secretariatul departamentului