FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


Disertaţie
Examen finalizare studii

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor

Alte informatii detailate despre finalizarea studiilor...

Tutorial pentru înscrierea studenţilor la examenele de finalizare de studii (licenţă/disertaţie)