FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


TAXE, CONT IBAN

Hotărâri şi Regulamente

Contul IBAN
Cod Fiscal - 4305849
Cont IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

La taxele de şcolarizare prin virament bancar sau mandate poştale se specifică la explicaţii: nume prenume student, specializarea, anul de studiu, UBB, FSEGA, Dep. Sf.Gheorghe, tipul taxei.

Taxele de şcolarizare se achită de către studenţi fie integral, fie în rate.

Penalizările pe zi de întârziere sunt de 0,04%.

Mai multe informaţii