FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Departamentul de administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe


EXAMENUL DE LICENŢĂ
ARHIVĂ

Examenul de licenţă în anul univeristar 2013/2014, sesiunea iulie:

- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă

- anexă la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizarea studiilor nivel licenţă

- Hotărâre Nr. 123/SEN/11.06.2012 referitor la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor la nivel licenţă şi masterat la Art. 10 alin. 1.

- ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licenţă

- tematica şi bibliografia Probei 1. pentru specializarea ECTS resp. pentru EF

- termenul pentru depunerea cererilor - titlul lucrării licenţă/disertaţie, coordonator (conform tabelului cu profesorii coordonatori care mai pot accepta lucrări) este 15 decembrie 2013

- termenul de depunere a cererii pentru Elaborarea lucrării de licenţă este 15 noiembrie 2013

- programarea probelor, acte necesare şi dosarul de înscriere la examenul de licenţă

- perioada de înscriere: 10 iunie - 23 iunie 2014

Programarea probelor:
- Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 1 iulie 2014, ora 9
- Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 2 iulie 2014, ora 9.

Examenul de licenţă în anul univeristar 2013/2014, sesiunea februarie:
- actele necesare înscrierii la examenul de licenţă
- tematica şi bibliografia Probei 1. pentru specializarea ECTS resp. pentru EF

Probele examenului de licenţă pentru specializarea EF pentru sesiunea februarie 2014:
- Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 17 februrie 2014, ora 9 (numai pentru specializarea EF)
- Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 18 februarie 2014, ora 9 (numai pentru specializarea EF).

Arhivă examen licenţă:

- an universitar 2012/2013
- an universitar 2011/2012