Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Extensia Universitară Sfântu Gheorghe


INFO admitere - specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (licenţă...detalii) resp. Managementul Dezvoltării Afacerilor (masterat...detalii)

ACTE admitere Licenţă resp. Masterat

Eseu Admitere FSEGA 2018

Rezultatele probei de admitere examen scris la disciplina Management, sesiunea de admitere - iulie 2018

ORAR. EXAMENE 2017/2018

Licenţă - orar şi tabelul nominal

Masterat - orarul şi tabelul nominal

Finalizarea studiilor pentru ZI resp. Masterat

!!! Programarea examenelor pentru ZI resp. Masterat

TAXE. CONT IBAN

Taxele (tarifele) universitare

Hotărâri şi regulamente privitoare la taxe

Cuantumul taxei stocare acte de studii

 

Cod Fiscal - 4305849
Cont IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

contact

str.Stadionului, nr.14, RO-520050, Sfântu Gheorghe
+(40)267-352 807/+(40)267-352 807
ana-maria.veress@econ.ubbcluj.ro

SECRETARIAT. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-12:00

SECRETARIAT. Program cu studenŢii

ZI: Luni-Vineri: 9:00-12:00

MASTER: Luni-Vineri: 8:00-16:00

BIBLIOTECĂ. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-15:00; Sâmbătă: 9:00-13:00 (10.05.2014, 31.05.2014)

ANUNŢURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

Actele necesare înscrierii la examenul de licenţă resp. la examenul de disertaţie, sesiunea iulie 2018

Anunţ referitor la termenul de depunere a cererilor pentru încheierea situaţiilor şcolare la sfârşit de an univ 2017-2018

Anunţ referitor la ierarhizarea pe locuri bugetate la sfârşitul anului univ. 2017-2018, cazuri sociale

Situaţia debitorilor din taxe de studiu la data de 31.05.2018

Documente necesare pentru Tabăra Universităţii Babeş-Bolyai (înscriere 2 mai-4 iunie 2018)

Situaţia debitorilor din taxe de studiu la data de 31.03.2018

Actele necesare înscrierii la examenul de licenţă resp. la examenul de disertaţie, sesiunea iulie 2018

Grafic examen de licenţă resp. examen de disertaţie, sesiunea iulie 2018

Anunţ cu privire la achitarea taxei de şcolarizare şi taxei pentru examenele restante sem. II, 2017-2018

Anunt referitor la sesiunea de lichidare 2018 (credite)

Notificare sesiune lichidare 19-21 iunie 2018

Grafic sesiuni examene ani terminali, sem II, an univ 2017-2018

Tabel nominal cu studenţii beneficiari de burse pe sem.II, anul univ. 2017/2018.

Tabel burse ID

Perioada de înscriere la examenul de licenţă resp. la examenul de disertaţie sesiunea iulie 2018

Examenele de restanţă programate pentru data de 23.02.2018 se vor susţine începând cu orele 16.00 în sala 130. (Dr.Baricz Árpád)

Anunţ privind depunerea dosarelor pentru bursa de ajutor social
(16 martie 2018, ora 12:00)

Salariu minim net burse_2018

Anunţ ref. la taxa de şcolarizare resp. taxele pentru examenele restante

Salariu minim net burse_2017

SUPORT CURS

Suport de curs (English Syllabus) pentru anul I., anul II.

ARHIVĂ avizier

Arhivă an universitar 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013