Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Extensia Universitară Sfântu Gheorghe


INFO admitere - specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (licenţă...detalii) resp. Managementul Dezvoltării Afacerilor (masterat...detalii)

ACTE admitere Licenţă resp. Masterat

Eseu Admitere FSEGA 2018

Rezultatele la disciplina Management - examen scris sesiunea de admitere - sept.2018 resp. la sesiunea de admitere - iulie 2018

REZULTATE nivel Licenţă, IF şi ID, iulie 2018

REZULTATE nivel Master, iulie 2018

ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

Structura anului universitar 2018/2019

Situaţia, traiectoria şcolară. Evaluarea cadrelor didactice (AcademicInfo)

Planuri de învăţământ

Informaţii pentru studenţi

Regulament BURSE

ORAR. EXAMENE 2018/2019

Licenţă - orarul şi tabelul nominal

Masterat - orarul şi tabelul nominal

Finalizarea studiilor pentru ZI resp. Masterat

!!! Programarea examenelor pentru ZI resp. Masterat

TAXE. CONT IBAN

Taxele (tarifele) universitare

Hotărâri şi regulamente privitoare la taxe

Cuantumul taxei stocare acte de studii

 

Cod Fiscal - 4305849
Cont IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

contact

str.Stadionului, nr.14, RO-520050, Sfântu Gheorghe
+(40)267-352 807/+(40)267-352 807
ana-maria.veress@econ.ubbcluj.ro

SECRETARIAT. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-12:00

SECRETARIAT. Program cu studenŢii

ZI: Luni-Vineri: 9:00-12:00

MASTER: Luni-Vineri: 8:00-16:00

BIBLIOTECĂ. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-15:00

ANUNŢURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

IMPORTANT!!! Termen limita completare contracte studii 2018_2019 este 3 octombrie 2018 pentru studentii la Zi resp 15 octombrie 2018 pentru studentii la ID. (AcademicInfo)

Anunt ref. la Elaborare lucrare licenta - termen depunere 15.12.2018

Hotărâre privind mediile minime de acordare a burselor de performanţă şi merit, semestrul I., an univ. 2018/2019

Orar (vers.2), sem.1, an univ 2018/2019

Anunţ subvenţie pentru Cazare (termen de predare documente 04 octombrie 2018)

IMPORTANT!!! Termen limita completare contracte studii 2018_2019 este 3 octombrie 2018 pentru studentii la Zi resp 15 octombrie 2018 pentru studentii la ID. (AcademicInfo)

Anunţ - termen pentru cereri burse şi dosare burse sociale 2018-2019 - sem I.

Deschiderea noului an universitar va avea loc pe data de 1 octombrie 2018 (luni) începând cu orele 11:00 în Aula Magna a clădirii Extensiei universitare Sf. Gheorghe. Îi aşteptăm cu drag, pe toţi studenţii noştri.

Salariu minim net burse_2018

Lista bursierilor ID, sem I., an univ.2018/2019

!!!Calendar BURSE ID, semestrul II., an univ. 2017/2018

ANUNŢURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

Anunţ referitor la termenul de depunere a cererilor pentru încheierea situaţiilor şcolare la sfârşit de an univ 2017-2018

Anunţ referitor la ierarhizarea pe locuri bugetate la sfârşitul anului univ. 2017-2018, cazuri sociale

Situaţia debitorilor din taxe de studiu la data de 31.05.2018

Documente necesare pentru Tabăra Universităţii Babeş-Bolyai (înscriere 2 mai-4 iunie 2018)

Situaţia debitorilor din taxe de studiu la data de 31.03.2018

Actele necesare înscrierii la examenul de licenţă resp. la examenul de disertaţie, sesiunea iulie 2018

Grafic examen de licenţă resp. examen de disertaţie, sesiunea iulie 2018

SUPORT CURS

Suport de curs (English Syllabus) pentru anul I., anul II.

ARHIVĂ avizier

Arhivă an universitar 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013