Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Extensia Universitară Sfântu Gheorghe


INFO admitere - specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (licenţă...detalii) resp. Managementul Dezvoltării Afacerilor (masterat...detalii)

ACTE admitere Licenţă resp. Masterat

Eseu Admitere FSEGA 2018

ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

Structura anului universitar 2018/2019

Situaţia, traiectoria şcolară. Evaluarea cadrelor didactice (AcademicInfo)

Planuri de învăţământ

Informaţii pentru studenţi

Regulament BURSE

ORAR. EXAMENE 2018/2019

Licenţă - orarul şi tabelul nominal

Masterat - orarul şi tabelul nominal

Finalizarea studiilor pentru ZI resp. Masterat

!!! Programarea examenelor pentru ZI resp. Masterat

TAXE. CONT IBAN

Taxele (tarifele) universitare

Hotărâri şi regulamente privitoare la taxe

Cuantumul taxei stocare acte de studii

 

Cod Fiscal - 4305849
Cont IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

contact

str.Stadionului, nr.14, RO-520050, Sfântu Gheorghe
+(40)267-352 807/+(40)267-352 807
ana-maria.veress@econ.ubbcluj.ro

SECRETARIAT. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-12:00

SECRETARIAT. Program cu studenŢii

ZI: Luni-Vineri: 9:00-12:00

MASTER: Luni-Vineri: 8:00-16:00

BIBLIOTECĂ. Program cu publicul

Luni-Vineri: 9:00-15:00

ANUNŢURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

IMPORTANT!!! Anunt privind plata taxelor de scolarizare si examane restane, sem. I. 2018-2019

Ghid privind lucrarea de licenţă/disertaţie

Grafic examen de licenta resp. disertatie, sesiunea februarie 2019

Actele necesare inscrierii la examenul de licenta resp. la examenul de disertatie, sesiunea februarie 2019

Anunt privind plata taxelor de scolarizare si examane restane - sem. I. 2018-2019

Anunt ref. la Elaborare lucrare licenta - termen depunere 15.12.2018

Hotărâre privind mediile minime de acordare a burselor de performanţă şi merit, semestrul I., an univ. 2018/2019

Orar (vers.2), sem.1, an univ 2018/2019

Anunţ - termen pentru cereri burse şi dosare burse sociale 2018-2019 - sem I.

Salariu minim net burse_2018

Lista bursierilor ID, sem I., an univ.2018/2019

SUPORT CURS

Suport de curs (English Syllabus) pentru anul I., anul II.

ARHIVĂ avizier

Arhivă an universitar 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013